Regisztráció és bejelentkezés

A neoliberalizmus hatása a gazdasági egyenlőetlenségekre

A neoliberális gazdaságfilozófia körülbelül negyven éve uralkodik rendíthetetlenül a fejlett világon. Ez a hegemónia azonban megkérdőjeleződni látszik, ahogy a rendszer bírálói egyre hangosabban és egyre nagyobb teret követelve kritizálják a rendszert. A TDK dolgozatommal követem a zúgolódók táborát és arra keresem a választ, hogy a fejlett országokban tapasztalható növekvő gazdasági egyenlőtlenségeket mennyire is magyarázzák a neoliberalizmus beváltott és be nem váltott ígéretei.

A dolgozatban mindenekelőtt különböző statisztikák segítségével bemutatásra kerülnek az elmúlt negyven év gazdasági egyenlőtlenségeinek alakulásai, kezdve egy kis globális kitekintéssel, majd ráfókuszálva a fejlett országok helyzetére. A globális perspektíva nélkülözhetetlen a neoliberalizmus és az egyenlőtlenségek tárgyalása esetén, hiszen szorosan kapcsolódik a fejlett országok helyzetéhez.

Ezután a fejlett világ növekvő egyenlőtlenségeit a neoliberalizmus beváltott és be nem váltott ígéreteivel igyekszem magyarázni, ami alatt értem például a tényt, hogy míg Milton Friedmanék a kisebb államért kampányoltak, addig az a valóságban nem valósult meg, ellenben az adók valóban csökkentésre kerültek – az osztályok között aránytalan mértékben. Ez mindössze egy példa volt, de ide fogom venni a szakszervezetek alakulását, a középosztály helyzetét, a társadalmi mobilitás kérdését és a termelési tényezők szabad áramlásának problémáját.

A dolgozat konklúziójaként arra a következtetésre jutok, hogy az eredeti neoliberális eszmék felemás implementálása nagy mértékben magyarázza a gazdasági egyenlőtlenségek növekedését a fejlett országokban.

szerző

  • Rácz Gábor
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Vígh László
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom