Regisztráció és bejelentkezés

Az Európai Unió zártsága és nyitottsága, avagy hova tovább migráció

Az Európai Unió zártsága és nyitottsága,

avagy hova tovább migráció

absztrakt

Tudományos diákköri dolgozatom témája az Európai Unió bevándorlás-, illetve menekültpolitikája. A kezdetektől egészen napjainkig megvizsgálom, hogyan alakult ki a jelenlegi átfogó migrációs szakpolitika és milyen főbb változások történtek az elmúlt években.

Dolgozatom első részében a szekunder kutatás során megvizsgálom a Schengeni Megállapodástól kezdődően egészen Dublin III-ig tartó történetet, a vonatkozó szabályozást. Érintve az iránymutatásként szolgáló Tamperei, Hágai és Stockholmi Programokat. Meghatározva, olyan fontos fogalmi elhatárolásokat, mint a hontalan, menedékes, menekült és a migráns.

A bevándorláspolitikán belül hangsúlyt fektetek a legális és illegális migrációra. Jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ.) 79. és 80. cikkét elemzem.

A Schengeni Egyezmény hatálybalépésével, a határellenőrzés az EU külső határaira korlátozódott, az emiatt szükséges fokozott biztonságvédelmi intézkedések lépéseit mutatom be, köztük a SIS I-II., FRONTEX, EURODAC, VIS rendszereket.

A továbbiakban a közös európai menekültügyi rendszer kialakítására a harmadik országbeli állampolgárok részére szóló EUMSZ 78. cikkét dolgozom fel. Az EU céljainak és eredményeinek meghatározására törekszem, amely tartalmazza a harmadik országbeli állampolgároknak járó megfelelő jogállást és a visszaküldés tilalma elvének a biztosítását az 1951. évi genfi egyezménynek megfelelően.

Mai aktuális politikát érintve, elemzem a kvótarendszert, az arra vonatkozó határozatokat, amelyek a menekültek EU-n belüli áthelyezéséről szólnak. Mi célt szolgálnak, kiket érintenek és milyen mélységűek, illetve, hogy jelent-e biztonsági kockázatot.

Dolgozatomat a szekunder kutatás összegzésével zárom, amelyben röviden összefoglalom a választott témafelvetés főbb pontjait, leírom milyen következtésekre jutottam a munkám során és miért is fontos, hogy az országok közös együttműködéssel fenntartsák és javítsák a jelenlegi a rendszert és megoldják a felmerülő akadályokat a megfelelő működés érdekében.

szerző

  • Dani Florentina Lilla
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szekeres Diána
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett