Regisztráció és bejelentkezés

"Zöld úton" Európában

Korunk egyik legégetőbb problémája a környezetszennyezés. Ez a probléma, csak néhány évtizede kapott fontosabb szerepet a különböző országok szemléletében, politikáiban. Nem véletlenül, hiszen a mindennapi életre, gazdaságra, komoly és beláthatatlan hatással lehet.

Az Európai Unió eredeti célkitűzései között nem szerepelt környezetvédelem, ám gazdasági fejlődésével egyenes arányban kezdett romlani környezetének állapota. A környezet megóvásának érdekében, az első lépést az 1972-es párizsi csúcstalálkozón tették meg, ahol elhatározták, hogy ki kell alakítani egy közös környezetvédelmi politikát, mely a fenntartható fejlődést szolgálja. Az eredmény nem maradt el, mely az 1973-ban megszületett első cselekvési program lett. Az Európai Unió környezetvédelmi politikájában, jogszabályokat és cselekvési programokat fogad el, melyekhez különböző finanszírozási eszközöket biztosít. A cselekvési programok egyfajta keretet, irányt mutatnak az országoknak a megvalósítandó célok végrehajtásához, amelyek megvalósulását az Európai Bizottság ellenőrzi. Az Európai Unió a tagországok számára nem írja elő, hogyan kell megvalósítania, milyen eszközökkel érje el a kívánt célt, ez teszi oly érdekessé és változatossá a különböző országok környezetvédelmi jogát, előírásait. A választható környezetvédelmi szabályozásnak három típusát különböztetjük meg, a közvetlen, a közvetett és a vegyes típusút. Közvetlen a törvény, rendelet, előírás, míg közvetett a különböző környezetvédelmi adók, díjak, támogatások.

A Környezetvédelmi Ügynökség fontos szerepet tölt be az Európai Uniós környezetvédelmi jogalkotásban. Feladata, hogy független szervezetként megbízható adatokkal szolgáljon a környezet adott állapotáról. Szerepének fontossága megkérdőjelezhetetlen, adatai és kutatásai nélkül, nem lehetne sem megelőzni a környezetben bekövetkező nagyobb károkat, sem a cselekvési programoknak nem tudna alapot szolgáltatni.

Az Európai Unió mellett egy másik óriási nemzetközi szervezet is régóta harcol a környezetünk megóvása érdekében. Az ENSZ a második világháború után a béke megtartása és a háborúk megelőzése érdekében jött létre, azonban mára szervesen beépült a tevékenységei közé a környezettudatos politika, gazdaságpolitika kialakítása, alkalmazása.

szerző

  • Sztebel Krisztina
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szekeres Diána
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést