Regisztráció és bejelentkezés

Manipuláció és befolyásolás - határok a reklámszabályozásban

Dolgozatomban a reklámokban történő befolyásolás és manipuláció témakörével foglalkozom. Ez egy szerteágazó és összetett terület, komplex jogszabályozási rendszerrel.

A reklámok definiálása különböző módon történik annak függvényében, hogy gazdasági, marketing vagy jogi oldalról közelítjük meg. Ezen munkám keretében is igyekszem bemutatni ezt a lenyűgöző, ám igen sokoldalú témát mind pszichológiai, mind gazdasági, de legfőképpen jogi oldalról.

Számomra nagyon érdekes a reklámok befolyásoló hatása és a manipulációval való kapcsolata, melynek mentén fontos kiemelni a befolyásolás és az ezen már túlmenő manipuláció közti különbséget. Ezzel kapcsolatban utánajárok a manipulatív, tisztességtelenül befolyásoló reklámok különböző formáinak, feltárva így a köztük lévő különbségeket és hasonlóságokat.

Bemutatom, milyen eszközök és módszerek jelennek meg a tisztességtelen befolyásolás kapcsán. Ezt alátámasztandó, korábbi eseteket vizsgálok meg.

Kiemelem a megtévesztés azon formáját, mikor a fogyasztó úgy válik a megtévesztés áldozatává, hogy nem is tud róla, nincs is tisztában azzal, hogy bármilyen reklámkommunikációs hatás érné. Ilyen eset a szubliminális, úgynevezett tudatosan nem észlelhető reklám használata. Ehhez hasonlóan tiltott a burkolt reklámok használata is, mellyel kapcsolatban érintem a termékmegjelenítést is, mely korábban idetartozott, ma már azonban megengedett.

A reklámok jogi szabályozásának célja, hogy megteremtse a tisztességes versenyhez szükséges megfelelő jogi környezetet és biztosítsa az érintett felek érdekeinek védelmét. Összességében arra jutottam, a manipulatív, megtévesztő reklámok ezt sértik meg: tisztességtelenül befolyásolják a fogyasztókat, így sértve az ő, illetve a versenytársak jogait is.

szerző

  • Sánta Zsófia
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Markovich Réka
    egyetemi tanársegéd, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett