Regisztráció és bejelentkezés

Hitelbiztosítékok a zálogjogi reform után

A 2013-as Polgári Törvénykönyv új alapokra helyezte a hitelbiztosítékok korábbi rendszerét, jelentős mértékben átalakítva azt. Az új Ptk. – önálló fejezetben - a foglalót, a kötbért és a jogvesztés kikötését tekinti a szerződések általános szabályai között elhelyezett szerződést megerősítő eszköznek, ugyanakkor – rendszertanilag máshova beépítve, vagy a korábbihoz képest más jogintézményi formában – fenntartja a többi biztosítékot is. Így a zálogjog a dologi könyvbe került át, a kezesség és a bankgarancia pedig önálló szerződéstípusokként az egyes szerződések között kerültek elhelyezésre. A Ptk. zálogjogi szabályait a törvény hatályba lépése óta számos kritika érte. A kódex 2016-os módosítása a hitelbiztosítékoknál visszaállította a két éve bevezetett különvált zálogjog helyett a magyar jogban korábban elterjedt önálló zálogjogot. A törvény a különvált zálogjog hitelezési gyakorlatban betöltött nem túl jelentős szerepét megszüntette, és megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi intézmény az ingatlanra vonatkozó járulékos jelzálogjogát önálló zálogjoggá alakítsa át, mely eltér az újraszabályozott önálló zálogjogtól.

szerző

  • Sólyom Andrea Klaudia
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Verebics János
    egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

III. helyezett