Regisztráció és bejelentkezés

A japán gazdasági fellendülés története (francia)

A dolgozat célja egy átfogóbb elemzés készítése a japán gazdaságról. A dolgozat rávilágít azokra a külső és belső tényezőkre ideértve az ország természeti és társadalmi adottságait, történelmi lehetőségeit, amik elősegítették Japán gazdasági felemelkedését.

A dolgozat egyik leghangsúlyosabb része a Japán gazdaság második világháború utáni gazdasági fellendülésével, a 70-es évektől jelentkező új kihívásokkal, Japánt érintő válságokkal foglalkozik, valamint ezen új kihívásokra adott válaszokkal. A történelmi események láncolata mentén jutunk el a mai japán gazdaság értékeléséhez, valamint a jelen és közeljövő kihívásaihoz.

szerző

 • Baan Szabolcs
  vezetés és szervezés
  mesterszak

konzulensek

 • Orosz Zsuzsanna
  nyelvtanár, Idegen Nyelvi Központ
 • Dr. György László
  egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Jutalom