Regisztráció és bejelentkezés

Interkulturális tapasztalatok egy edzőtáborban (angol)

A dolgozat célja gyorskorcsolya edzőtáborokban résztvevő nemzetek közötti kulturális különbségek és hasonlóságok bemutatása, a kialakuló interakciók elemzése.

A tanulmány elméleti hátteréül a Hofstede által meghatározott társadalom-megközelítési modell szolgál. Hofstede öt szempont szerint vizsgálta az egyes nemzetek kulturális viselkedését, majd pontszámok segítségével értékelte őket a következő dimenziók szerint: hatalmi távolság; bizonytalanságkerülés; individualizmus – kollektivizmus; maszkulinitás – femininitás; jövőorientáció. A dolgozatban bemutatom, hogy a gyorskorcsolya edzőtáborokban résztvevő nemzetek a hofstedei modell szerint milyen értékelést kapnak, majd összehasonlítom azzal, hogy a nemzet egy kis csoportja mennyire reprezentálja a teljes egészre megfigyelt viselkedést, és tapasztalat alapján választ keresek az esetleges eltérésekre. Ismertetem továbbá az adott csoportokon belül, és a csapatok között, a csapattagok – csapattagok, csapattagok - vezetők, és vezetők – vezetők között kialakuló kapcsolatokat, és elemzem az együttműködés különböző szintjeit.

Megfigyeléseim az egyes országok versenyzőinek versenyzési stílusára is kiterjednek. Itt nem kifejezetten az egyes versenyzőket tanulmányozom, sokkal inkább azt vizsgálom, mennyiben hasonlít egymáshoz a csoporthoz tartozók hozzáállása, s mennyire követik az edzőjük mintáját, milyen mértékben veszik át annak stílusát, mentalitását. További értékelési szempont az is, hogy az egyes versenyzők hogyan értékelik a sikereket és kudarcokat, a sajátjukat és csapattársaikét, valamint ellenfeleikét egyaránt.

Tudomásom szerint az általam bemutatott jelenségeket előttem még nem vizsgálták, így a téma nem rendelkezik kiterjedt szakirodalommal. A dolgozat elkészítésénél irodalomkutatást csak az elméleti háttér tanulmányozása terén tudtam végezni, a gyakorlati vizsgálatoknál leginkább személyes megfigyelésekre és interjúkra, mint kutatási módszerekre tudtam hagyatkozni. Ezzel magyarázható, hogy az egyes dimenziók bemutatásánál különböző országokat emelek ki, mutatok be részletesebben.

szerző

  • Orosz Beáta
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Sziklainé dr. Gombos Zsuzsanna
    egyetemi docens, Idegen Nyelvi Központ

helyezés

Jutalom