Regisztráció és bejelentkezés

Linz 2009 Európa Kulturális Fővárosa (német)

Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezést 1985-ben hívták életre. Az eredeti elképzelés szerint az európai nemzetek ezen a szimbolikus rendezvényen keresztül erősíthetik kulturális kapcsolataikat és tudatosíthatják sokrétű, de mégis közös kulturális gyökereiket. A kiválasztási kritériumok és a konkrét elvárások az Európai Unió részéről, amely a szervezési költségek jelentős részét magára vállalja, az évtizedek során kristályosodtak ki. Ezek összhangban vannak az Európai Kulturális politika általános céljaival: a dolgozatom első részében ezekről a célkitűzésekről szeretnék áttekintést adni. A Kulturális Fővárosok esetében két kulcsfontosságú terület van: egyrészt a fővárosoknak az európai kultúrához fűződő kötelékeiket kell bemutatni, illetve a program segítségével továbbfejleszteni ("európai dimenzió"), másrészt pedig a helyi lakosságot is be kell vonni a program kialakításába, hogy át tudják értelmezni a kapcsolatukat városukkal ("város és polgárok"). Ennek megfelelően Linz09 elemzésekor azt szeretném megvizsgálni, hogy a megvalósított projektek valóban megfeleltek-e ezeknek a szempontoknak. Véleményem szerint az is legalább ilyen fontos, hogy maga a város milyen célokat fogalmazott meg a rendezvénnyel kapcsolatban és hogy ezeket milyen mértékben sikerült megvalósítania. 27 év alatt több mint 40 város nyerte el a címet: rengeteg értékes tapasztalat halmozódott fel az évek során. Linz ráadásul nem az első Kulturális Főváros Ausztriában: 2003-ban ugyanis Graz viselhette a címet. Időközben több elemzés is készült a szervezés sikereiről és hibáiról, valamint Graz03 hosszútávú hatásairól. Elgondolkodtató, hogy Linz több szempontból is a maga útját járta és a szervezésnél Graz03-tól különböző megoldásokat részesített előnyben. Ezekkel a sajátosságokkal is részletesen szeretnék foglalkozni a dolgozatomban. Végül az elemzés nem lenne a teljes az árnyoldalak és problémás területek leírása nélkül. Összefoglalásként átfogó képet szeretnék adni a Linz09 programról.

szerző

  • Rozner Réka
    nemzetközi két idegennyelvű szakfordító
    szakirányú továbbképzés

konzulens

  • Csörgő Zoltán
    , Idegen Nyelvi Központ

helyezés

III. helyezett