Regisztráció és bejelentkezés

A tolmács, mint a politikai párbeszéd közvetítője (angol)

A dolgozat célja rávilágítani arra, hogy a tolmács, bár láthatatlan, nem tekinthető pusztán a nyelvi közvetítés eszközének a politikai párbeszéd során, fontos szerepet tölt be a több nyelven történő diplomáciai diskurzusban. A tolmácstól alapvetően elvárt neutralitás követelményének – főleg konszekutív tolmácsolás során – igen nehéz minden körülmények között megfelelni. Dolgozatomban elsősorban azokkal az esetekkel foglalkozom, amikor egy politikai szereplő és a hozzá lojális tolmács, kihasználva egyrészt, hogy a párbeszéd, amelyben eredetileg két szembenálló fél vesz részt, kiegészül egy harmadik szereplővel, másrészt, hogy a nyelvek közötti váltás alkalmas a ferdítésre, hiszen a folyamat végeredményeképpen a forrás- és a célszöveg sosem egyezik meg teljesen, összejátszanak a megrendelő érdekeinek érvényesítése érdekében. A forrás- és a célnyelvi szöveg említett különbsége miatt az átadandó üzenetet politikai értelemben is lehet torzítani, ami által az azt befogadók potenciálisan manipulálhatók. Ennek különböző fokait figyelhetjük meg, a feszültség elsimításától kezdve, az időnyerésen, a téves vagy káros kijelentések korrekcióján át akár a tolmácsolás politikai propagandához való felhasználásáig is.

Kutatásom során elsősorban a tolmácsolás etikai, módszertani kérdéseivel, annak diplomáciai területen való alkalmazásával kapcsolatos irodalmat, múltbeli esettanulmányokat használtam fel. Ezen kívül számos interjút készítettem a szakmában még mindig jelenlévő tolmácsokkal, hogy az ő tapasztalataik meghallgatása által a lehető legteljesebb képet kapjam a témával kapcsolatban.

szerző

  • Jámbor Flóra
    Nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács szak
    szakirányú továbbképzés

konzulens

  • Dr. Szabó Csilla
    egyetemi docens, Idegen Nyelvi Központ

helyezés

III. helyezett