Regisztráció és bejelentkezés

Földgáz-kereskedelem a közép-kelet-európai régióban

A TDK dolgozatom során arra teszek kísérletet, hogy a nemzetközi földgázpiaci alternatívákat részletesen elemezzem elsősorban üzleti, stratégiai szempontokból, illetve, hogy bemutassam az orosz hosszú távú szerződések és a szabad piaci árképzési lehetőségek közötti különbségeket az egyes közép-kelet-európai országok földgázimportjának szerződéses helyzetén, valamint az orosz földgázexportban betöltött szerepén keresztül.

A dolgozatom első részében elsősorban a nemzetközi földgázpiaci elosztó mechanizmusoknak a felépítését, működését és hatékonyságát, valamint a bennük rejlő lehetőségeket elemeztem részletesen. A második részben az orosz földgázexport szerződéses problémáira és az orosz, hosszú távú földgázszállítási szerződésekben rejlő kockázatokra és azok lehetséges kezelésére tértem ki.

A földgáz kereskedelmi csomópontok és földgáztőzsdék egyre fokozottabb térnyerése egy nagyon fontos tényező az orosz forrásoktól való függetlenedési folyamatban, bár nem tekintenek vissza olyan nagy múltra, mégis számos tanulság leszűrhető az eddigi működésükből. Ilyen például, hogy egyelőre nem a legjobban szabályozott tőzsdei árképzés, sokkal inkább a kevésbé szabályozott OTC piacok bonyolítanak le jelentős volumenű kereskedést a földgáz hubokban. Ez a terület számít az elmúlt tíz év kereskedési statisztikái alapján igazán nagy sikernek.

A másik jelentős tanulság az orosz hosszú távú olajtermék indexált szerződések újratárgyalásának szükségessége, amit sikeresen csak érdemi portfólió bővítéssel és ténylegesen végrehajtott diverzifikációval lehet megvalósítani. A dolgozatom második részében részletesen kitértem az orosz HTSZ kockázataira és azok lehetséges kezelési módszereire a magyar példán keresztül. Megvizsgáltam az elmúlt évek földgáz kereskedésének a tőzsdei statisztikáit és az árképzés gyakorlatát összevetettem a hosszú távú szerződések árazódásával. Ennek során részletes kockázatelemzések felhasználásával arra következtetésre jutottam, hogy az elkövetkezendő évek legfontosabb földgáz kereskedelmi stratégiája, a hosszú távú szerződésekben foglalt mennyiségek optimális átütemezése lesz. Továbbá az elemzői munkám során megállapítottam azt is, hogy a Gazprom biztosan nem fogja rövid- és középtávon feladni ezt az értékesítési módszert, hiszen deklarált stratégiája az egyenlő jövedelmezőség elve, amely minden értékesítési régióra kiterjed. Így elmondható, hogy leginkább az import partnereknek kell, elsősorban a közép-kelet-európai országoknak, így hazánknak, Magyarországnak is megtenni azokat a lépéseket, amivel középtávon ugyan, de jobb alkupozícióba kerülhetnek az orosz féllel szemben.

szerző

  • Molnár Bence
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Bodrogi Bence Péter
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést