Regisztráció és bejelentkezés

Államadósság-leépítés a fejlett országokban

A 2008-as gazdasági válság következtében a fejlett országok államadóssága ugrásszerű növekedésnek indult, és mára már megközelíti a második világháború befejezésekor tapasztalt szintet. Az államadósság és növekedés kapcsolatára vonatkozóan heves viták zajlottak az elmúlt években: egyes közgazdászok szerint általánosan kijelenthető, hogy magas államadósság nagymértékben rontja a növekedési kilátásokat, míg mások szerint ez a kapcsolat nem bizonyítható. Amit jelenleg biztosan tudunk az, hogy az államadósság és gazdasági növekedés viszonyát országspecifikus tényezők határozzák meg.

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan lehetséges a világgazdaság működésének jelenlegi keretrendszerében az államadósságot jelentősen csökkenteni. Ehhez először sorra veszem az államadósság-csökkentés elméleti lehetőségeit, majd történelmi példák, esettanulmányok segítségével mutatok be sikeres és sikertelen próbálkozásokat az adósságleépítésre. Végül egy idősoros modell segítségével készítek előrejelzést az államadósság alakulásáról, a következő 15 évre vonatkozóan.

Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy több fejlett országban is valós veszély az államadósság jelenlegi, magas szinten való beragadása, és elképzelhető, hogy ezeknek az országoknak az adósság átstrukturálás vagy a pénzügyi elnyomás eszközéhez kell nyúlniuk az államadósság jelentős mértékű csökkentése érdekében.

szerző

  • Lukács Balázs
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Dombi Ákos
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett