Regisztráció és bejelentkezés

Milyen ma pedagógusnak lenni?

Az oktatás területén dolgozó pedagógusok mentális egészsége és elégedettsége nagyban befolyásolja

az oktatási rendszer megfelelő és hatékony működését, de a diákok társas-szociális és

személyiségbeni fejlődését, valamint teljesítményét is. Jelen kutatás célja, hogy aktuális képet

mutasson a pedagógusok mentális egészségét meghatározó és azzal összefüggésben lévő

tényezőkről, így a munkahelyi elégedettségükről, az őket ért stressz hatásairól és a

kiégés mértékéről.

A vizsgálat célcsoportja a különböző típusú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok. A vizsgált

konstruktumok mérésére összeállított kérdőív csomag felvétele online formában történik, hólabda

módszerrel. A kapott adatok statisztikai elemzésével várhatóan átfogó képet kapunk arról, hogy

milyen a pedagógusok aktuális mentális egészségi állapota, illetve, hogy a munkahelyi elégedettség, a

a kiégés és az észlelt stressz milyen módon és mértékben van hatással arra.

Az eredmények nemcsak az oktatási rendszer számára lehetnek hasznosak, de abban is segíthetnek,

hogy meghatározhassuk azokat a módszereket, intervenciós formákat és programokat, amelyek

támogathatják a pedagógusokat saját erősségeik fejlesztésében, a kiégés megelőzésben és a

munkahelyi elégedettség növelésében. Kutatásunk eredményei hozzájárulhatnak a legégetőbb és

legszükségesebb beavatkozási pontok meghatározásához annak érdekében, hogy a pedagógusokra

való tudatos odafigyelés mentén, de a diákok érdekében is, a jelenlegi gyakorlatban elinduljon egy

pozitív változás.

szerző

  • Török Alida
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kun Ágota
    egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett