Regisztráció és bejelentkezés

Mi a versenycsapatok mozgatórugója? A versenycsapatok motivációjának vizsgálata

TARTALMI KIVONAT

Kutatásomban a Műegyetemi versenycsapatokban tevékenykedő hallgatók motivációit vizsgálom.

A vizsgálat célja, hogy feltárja mi motiválja a hallgatókat, hogy a szabadidejüket önkéntesen egy versenyre való készüléssel töltsék. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet a csapattagokat hatékonyan motiválni és hosszú távon a csapatban tartani. A téma azért kifejezetten érdekes, mert sem pénzbeli sem tanulmányi előnyük nem származik a versenycsapatozó hallgatóknak közvetlenül ebből a tevékenységből, sőt sokszor kell áldozatokat is hozni. Ennek ellenére egy folyamatosan bővülő virágzó öntevékeny hallgatói tevékenykedésről beszélünk.

Dolgozatom első részében a motivációval kapcsolatos elméleti modelleket mutatom be. Ezt követően többféle kutatási módszerrel fogom vizsgálni a hallgatók motivációit, és azokat elemezni a szakirodalomban bemutatott elméletek alapján. Interjúkat végzek a versenycsapatokban különböző pozíciókat betöltő és be nem töltő hallgatókkal, valamint készítek egy online kérdőíves felmérést, mellyel nagyobb mintán tudom megvizsgálni a csapattagokat motiváló és demotiváló tényezőket, illetve a versenycsapatok közötti motivációs hasonlóságokat és különbségeket.

Az eredmények alapján javaslatot fogok tenni a versenycsapatoknak a tagok motiválásával és megtartásával kapcsolatban. Célom, hogy akár ezen dolgozat eredményeinek felhasználásával tovább fejlődhessen és gyarapodhasson az egyetemünkön működő versenycsapat közösség.

szerző

  • Rátki Gergely
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Gerákné Krasz Katalin
    egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett