Regisztráció és bejelentkezés

A Z- generáció és a menedzsment illeszkedése az integritás megteremtése céljából

Számvitel mesterképzési szakon okleves közgazdász, továbbá okleveles könyvvizsgáló vagyok. Eddig megszerzett szakmai gyakorlatom tovább építése és új ismeretekkel történő gazdagítása a célom az MBA képzés elvégzésével. Szakmai munkámat középvezetőként végzem, mely pozíció komplexitása számos réteget foglal magában. Szakmai vizsgálatom fókuszában a Z-generáció által képviselt munkával kapcsolatos értékek és ezen generációra kiterjedő szervezeti integritás kiépítésének menedzsment eszközei állnak. Tekintettel arra, hogy az általam vezetett csapatok tagjai túlnyomó részt a Z-generációhoz tartoznak, megismerésük és a rájuk szabott eszközök hozzáadott értéket jelentenek számomra.

A Z-generáció tagjai napjainkban a 13-28 éves korosztállyal azonosítható, akik jelentős része már aktív szereplő a munkaerőpiacon. Az elmúlt évek során számos tanulmány és elemzés került publikálásra az iGenerációként is emlegetett generáció jellemzői vonásairól, ezek birtokában a motiválási lehetőségekről és a technológia és a digitalizáció befolyásáról a Z-generáció jellemzőinek alakulásában. Menedzsment szempontból nélkülözhetetlen annak megértése és értékelése, hogy a legfiatalabb aktív generáció tagjainak csatlakozása mit ad egy szervezetnek és milyen kihívások elé állítja a vezetőket. Szakdolgozatomban egy eddig kevésbé érintett területet vizsgálok: kutatásom az integritás oldaláról tárja fel a Z-generáció jellemzőit, az általuk fontos tartott értékeket és keresi ezek tükrében a menedzsment által megteremteni kívánt integritást biztosító eszközök körét.

Dolgozatomban vizsgálom a személyes és szervezeti integritást is. A téma érintettjeit az alábbiakban azonosítom: a Z-generáció tagjai, a közép- és felsővezetők, a humán erőforrás osztály dolgozói. Amíg a menedzsment esetében arra keresem a választ, hogyan lehet megteremteni azokat a körülményeket, ahol a szervezeti integritás aktívan építhető a Z-generáció tagjainak hozzájárulásával, továbbá milyen érték- és szabályalapú eszközöket alkalmaznak ennél a generációnál, a Net generációnál arra keresem a választ, milyen értékeket tartanak fontosnak a munkában, milyen jellemzői vannak annak a szervezeti kultúrának, ahol ők azt érzik, hogy elfogadják őket, jól érzik magukat, motiváltak. A HR szakemberek tapasztalatainak megismerése jelentősen gazdagítja és színesíti a vizsgálatot. Ezen támogató funkció tagjainál a generációs különbségek integritás-menedzsment kialakítására gyakorolt főbb hatásának felmérése a cél.

A fókuszcsoportos interjúk során keresem azokat a pontokat, ahol az érintettek között feszültség alakulhat ki és célom feltárni azokat az összefüggéseket, mely a Z-generáció működésének megértését segíti, így felismerve a lehetséges megoldást az integritás megteremtésére.

szerző

  • Ivánka Anikó
    Master of Business Administration MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Juhász Márta
    docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett