Regisztráció és bejelentkezés

Visszatérnél a régi rendszerbe? – Változásmenedzsmenti folyamatok vizsgálata szervezeti környezetben Q-módszertan segítségével

Kutatásom alapkérdése, hogy egy szoftverfejlesztő cég munkavállalói miként viszonyulnak egy új igénykezelő rendszer bevezetéséhez szervezeti környezetben. Ilyenkor az eddig megszokott és jól bevált folyamatokat újra kell tanulni, esetleg változtatásokat implementálni a mindennapi munkavégzésbe, ami sok emberben ellenállást válthat ki. Vizsgálatomban a változásmenedzsment elméleti hátterére támaszkodva vizsgáltam meg a fent említett folyamatot.

Célkitűzésem az volt, hogy a változásmenedzsment elméletek segítségével egy olyan kutatást vezessek le, melynek eredményei a későbbiekben hatékonyabbá tehetik a transzformációs folyamatokat, és segítenek a változást implementáló vezetőknek abban, hogy a munkavállalókban minél kisebb ellenállást váltson ki a változás ténye. Fontos volt számomra, hogy a dolgozók ne csak beletörődjenek a munkájukat érintő változásba, hanem megfelelő szervezeti és vezetői támogatás mellett el is fogadják, valamint támogassák azt.

Kutatásomat az ide vonatkozó szakirodalom áttekintésével kezdtem, majd félig strukturált interjúkat vettem fel a szervezet három menedzserével, akik elmondták milyen szempontokat vennének figyelembe csapatuk vizsgálata során. Ezek alapján kidolgoztam egy 49 állításból álló listát, melyeket kategóriákba rendeztem. A 18 önkéntes munkavállaló attitűdjeinek vizsgálatakor Q-módszertant alkalmaztam online környezetben, az eredményeket pedig az SPSS statisztikai elemzőprogrammal, faktoranalízist használva értékeltem ki.

Az faktorelemzés során beazonosítottam azokat a csoportokat, melyek eltérő véleményen voltak a változással kapcsolatban. Megvizsgáltam, hogy az egyes csoportok mely állításokkal értettek főként egyet és melyekkel nem, majd tartalmilag elemeztem őket. A különbség a változás elfogadása vagy elutasítása terén nyilvánult meg a leginkább.

Az eredmények összhangban állnak a szakirodalommal, a rendezések alapján jól behatárolható volt a változási folyamat aktuális szakasza. Fontos gyakorlati jelentősége lehet a támogató és ellenző csoportok korai beazonosításának, mivel az elfogadó munkavállalókat hatékonyabban be lehet vonni a siker iránti igény megteremtésébe, és segítségükkel a kritikus csoportban is enyhíthető a változással szembeni ellenállás. Továbbá a csoportok beazonosítása után a csoportokat leginkább jellemző állítások segítenek meghatározni az elfogadás és az ellenállás főbb okait, így célirányosabb lehet a kommunikáció és a változás facilitálása.

szerző

  • Szabad Lilla Dorina
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Gerákné Krasz Katalin
    egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

II. helyezett