Regisztráció és bejelentkezés

A munkahelyi jóllét kiégéssel való kapcsolata pedagógusok és IT szakemberek esetében

A kutatásom a munkahelyi jóllét és a kiégés összefüggéseit vizsgálja IT (73 fő) és pedagógus (80 fő) vizsgálati személyek adatain keresztül. A szakirodalom alapján az IT szektorban a kimerülés, a munka értelmének hiánya és a motiválatlanság van a kiégéssel legszorosabb kapcsolatban, míg a pedagógusok esetében a teljesítmény és a siker alacsony értéke, ezáltal a fejlődés és a kreativitás gátja vezet kiégéshez. Ezen felül, a munka-magánélet egyensúlya jelentős mértékben befolyásolja a kiégést és a munkahelyi jóllét megítélését. Utóbbi vizsgálatára a tartalomelemzés módszerével létrehozott kategóriák alapján elemzem a munka-magánélet és egyéb tényezők (pl. vallás, kultúra, munkában eltöltött órák száma, otthoni munkavégzés stb.) befolyását. Az adatok felvétele Seligman PERMA modellje alapján fejlesztett Munkahelyi jóllét kérdőívvel (Kun és mtsai, 2017) és a Maslach-féle kiégés kérdőívvel (Maslach és Jackson, 1981) történt. Továbbá, kvalitatív és kvantitatív adatok összevetésével tárom fel, hogy az említett két szakmában mely PERMA faktor (pozitív érzelem, elmélyülés, kapcsolatok, értelem, teljesítmény) rendelkezik a legmagasabb védőfaktorral a kiégéssel szemben. Azt feltételezem, hogy negatív irányú kapcsolat van a munkahelyi jóllét és a kiégés között mindkét foglalkozási csoport esetén. A kutatás fő célja, hogy a munkahelyi kiégés prevencióját elősegítse és esetleges beavatkozási lehetőségeket tárjon fel.

szerző

  • Farkas Panna
    Pszichológia mesterszak
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Kun Ágota
    egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett