Regisztráció és bejelentkezés

Fiatal felnőtt LMBTQ munkavállalók jólléte munkakörnyezetük érzékelésének tükrében

Elméleti háttér és célok: Jelen kutatás célja feltárni a fiatal felnőtt LMBTQ munkavállalók által érzékelt munkakörnyezetet, munkahelyi lehetőségeiket, valamint ezek kapcsolatát a vizsgálati személyek szubjektív és pszichológiai jóllétével. A munkakörnyezet ellenségeskedő vagy támogató jellege kétségkívül hat a jóllétre (Holman, Fish, Oswald & Goldberg, 2018), ami befolyásolja a munkavállalók teljesítményét (Huebner & Davis, 2007) és akár a szervezet fluktuációját is (Velez, Moradi, & Brewster, 2013). A magyar LMBTQ (Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és Queer) társadalom munkahelyi jelenlétéről nem sok kutatás szól, továbbá a mai napig sok diszkriminációval, ellenségeskedéssel szembesülnek (Takács, 2016), ezért találtam fontosnak az adott téma vizsgálatát.

Módszerek: A vizsgálat célcsoportja 20 és 30 év közötti LMBTQ munkavállalók. A kutatás két részből áll: interjúkból és egy online kérdőívből. 15 személlyel veszek fel félig strukturált interjúkat, melynek fő témái a szervezeti folyamatok igazságossága, munkatársak általi támogatottság, elfogadás, diszkrimináció. A beszélgetés zárásaképp az interjúalanyok egy Q szortírozást végeznek el, melynek témája a munkahelyi jóllét. Az online kérdőív tervezett mintanagysága 50-70 fő. A demográfiai adatokhoz kapcsolódó kérdéseken kívül a Jól-lét Profil, a WHO Jól-lét Kérdőív, valamint az általam fordított Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű Környezet Kérdőív szerepel a kérdőívcsomagban.

Eredmények: A kérdésekre és skálákra adott válaszokat a különböző identitású személyek mentén független mintás ANOVA-k alkalmazásával hasonlítom össze. Az identitásukat munkahelyükön felvállaló és nem felvállaló személyek közötti különbségek feltárásához független mintás t-próbákat alkalmazok. Annak érdekében, hogy megtudjam van-e összefüggés a résztvevők munkakörnyezetének észlelése és jóllétük, valamint a pszichológiai és a szubjektív jóllétük között, Pearson-féle korrelációkat futtatok le.

Összegzés: Jelen kutatás fő eredményének azt várom, hogy bebizonyosodjon, van összefüggés az LMBTQ fiatal felnőttek által észlelt munkakörnyezetük és jóllétük között. Továbbá a szakirodalom alapján feltételezem, hogy a munkahelyükön identitásukat nem felvállaló személyek jólléte alacsonyabb, mint az azt nyíltan felvállalóké. A kvalitatív módszerekkel feltárható milyen szervezeti folyamatokkal elégedettek, illetve elégedetlenek az LMBTQ munkavállalók, továbbá, milyen tényezők növelik a munkahelyi jóllétük érzetét.

szerző

  • Gyürü Emese
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Balogh Blanka
    PhD hallgató, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést