Regisztráció és bejelentkezés

Az énvédő humorstílus és a kiégés közötti összefüggés nyomában

Az énvédő humorstílus és a kiégés közötti összefüggés nyomában

Jelen tanulmány alapját, egy olyan korábbi kutatásom képezi, melynek témája a kiégés és a különböző humorstílusok, valamint a humor, mint megküzdési stratégia alkalmazása közötti összefüggések vizsgálata volt vendéglátásban, illetve irodában dolgozóknál. Az eredmények azt mutatták, hogy a teljes mintára vonatkozva (164 fő) a humorstílusok közül az énvédő humorstílus mutatott szignifikáns, negatív kapcsolatot a kiégéssel. Valamint, ehhez hasonlóan a humor, mint megküzdési stratégia alkalmazása, szintén negatív és szignifikáns kapcsolatban volt a kiégéssel.

A TDK dolgozatomban az előzőekben leírt eredményeket szeretném kiegészíteni, és a köztük lévő kapcsolatot komolyabb elemzésnek alávetni. Az elsődleges célom az, hogy az énvédő humorstílus, valamint a humor, mint megküzdési stratégia alkalmazása és a kiégés közötti kapcsolat ok- okozati összefüggéseit megvizsgáljam a már felvett adatokon, statisztikai módszer segítségével.

A kutatás második részében pedig az itt tárgyalt összefüggéseket szeretném kvalitatív módszerrel is alátámasztani, melyhez interjús módszert alkalmazok. Olyan felnőtt emberekkel veszek fel félig strukturált interjút, akik a két csoport valamelyikébe sorolhatók a munkatevékenységük alapján (nem előfeltétel, hogy az adatok között legyen kitöltött kérdőívük).

Az előzőekben az irodai dolgozók csoportja egy viszonylag lazán körülhatárolt kategória volt. Az interjúk készítésénél az is a célom lesz, hogy különbséget tegyek az irodai dolgozók között munkaköri sajátosságok, pl. humán kontaktus mértéke alapján.

Az interjúk során a munkával kapcsolatos attitüdökkel, munkamotivációval, kiégés mértékével a munkahelyi stresszel való megküzdésre használt módszerekekkel, valamint az egyéni humor-beli stílus preferenciákkal kapcsolatban fogok kérdéseket feltenni. Az interjúkat tartalomelemzéssel vizsgálom, majd összehasonlítom a kvantitatív módszerekkel talált eredményekkel.

szerző

  • Beöthy-Molnár Kinga Borbála
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Gadanecz Péter
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Jutalom