Regisztráció és bejelentkezés

ULearn- Tudd a zsebedben a krediteket! Applikáció egy szabadon választható tantárgy teljesítéséhez

Nyilvánvalóan minden hallgatót foglalkoztat az a kérdés, hogyan tudná fejleszteni önmagát, olyan gyakorlati tudásra szert tenni és olyan készségeit, kompetenciáit fejleszteni, hogy azt majd álláskeresés közben, vagy már a munkaerőpiacon, illetve munkája során hasznosítani tudja.

Számos olyan tantárgyunk van, melyekhez elengedhetetlen az előadásokon és a gyakorlati szemináriumokon való részvétel. De vannak olyan szabadon válaszható tantárgyaink, melyek véleményem szerint gyakorlatorientáltabbak lehetnének. A célkitűzésem az lenne, hogy létrehozzak egy olyan BME-GTK-s szabadon választható tárgyat, ami adaptálná a tantárgy keretein belül megszerzett elméleti tudást a gyakorlatba.

Olvasmányaim és kutatásaim ösztönöztek arra, hogy létrehozzak egy olyan applikációt, mellyel minimálisra csökkenthető órai jelenlét mellett, a hallgatók számára a gyakorlatban hasznos, munkaerőpiaci kompetenciáikat fejleszthetik játékos módon, azaz szó szerint a zsebükben tudhatnák a krediteket.

Az applikáció különböző feladatokat ad, amiknek a teljesítésével a hallgató pontokat szerez, amely a bemutatandó és beadandó feladatok mellett szerepet játszanak az érdemjegy alakulásában. Így diákoknak „csak” a feladatok előadása vagy bemutatása keretében kell tanórára menniük, a többit bármikor teljesíthetik az okostelefonjukról.

Dolgozatom hipotézise, hogy az általam megfogalmazott tantárgyi célkitűzés elméleti és gyakorlati szaktapasztalatok alapján továbbfejleszthető és hasznosítható.

szerző

  • Szenkovits Bence
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Nagy Katalin
    tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

II. helyezett