Regisztráció és bejelentkezés

A munkavédelmi oktatás aktuális kérdései a közoktatásban

A fiatal munkavállalók különösen sebezhetőek a munkahelyi balesetekben és a munkájuk során egészségkárosodásokat is elszenvedhetnek. Ezt a kutatómunkát azért készítem, hogy feltárjam az Európai Unió és a hazai környezetet, amiben a fiatalok felkészülhetnek az egészséges és biztonságos életre. A közoktatásból kikerülő munkavállalókat az iskolában kell felkészíteni a munkahelyi egészségre és biztonságra. Kutatómunkám elsődleges feladata, hogy a munkabiztonság oktatása során alkalmazott szakmai módszertant és oktatási anyagokat felülvizsgálja és értékelje annak alkalmasságát a mai világunkban. A kutatásom kiterjed a hazai és nemzetközi példák felkutatására is, amelyek új technikával vagy megközelítéssel próbálja elsajátíttatni a fiatalokkal az egészség és biztonság kérdéseit.

Meggyőződésem, hogy a ma alkalmazott munkavédelmi oktatás és nevelés elavult a közoktatásban, köznevelésben. Természetesen vizsgálni fogom a tanítás/tanulás és a munkahelyi biztonság összefüggéseit is, mivel ezek egymástól nem választhatóak el. A kutatásom kiterjed a hazai és közösségi jogi környezetre és stratégiai célkitűzésekre is. A kutatási feladatom legfontosabb része, hogy az ajánlott módszertani útmutatások mennyire alkalmasak egy ilyen tantárgy oktatására, továbbá a rendelkezésre álló tanagyagok aktualitását és alkalmasságát illetve a mai tanulói környezetben való alkalmazhatóságát. Természetesen az alapkérdésekre is keresem a választ, hogy „Mit tanítunk?”, tartalmilag, ill. a nyelvezetét tekintve megfelelő-e a korosztály és a felhasználók számára. Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy reális képet kapjunk arról, hogy a tananyagok és módszertani útmutatók beilleszthetőek-e a korszerű oktatási környezetbe. Választ szeretnék kapni a „Hogyan tanítsunk” lehetőségeire, mennyi segítséget kapunk az anyagoktól, hogy eredményesek tudjunk lenni. A feltárásokat dokumentumelemzésekkel végzem. A feldolgozó módszer kvantitatív módszerrel történik. Meghatároztam a vizsgálandó szempontokat és a tananyagokat és a módszertani segédleteket is a meghatározott szempontrendszer szerint ellenőriztem. A digitális tananyagokat a szavak használati gyakorisága szerint is vizsgáltam és szófelhő formában jelenítettem meg.

A baleseteket és egészségkárosodásokat statisztikai módon vizsgáltam, korcsoportonként és az incidensek fajtái szerint és azokat évenként csoportosítottam.

Amennyiben kíváncsi a vizsgálatok eredményeire, kérem, olvassa el a szakdolgozatomat.

szerző

  • Jánvári Tibor
    Tanár – mérnöktanár
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Vidékiné Reményi Judit
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést