Regisztráció és bejelentkezés

A Latin Növénynevek Oktatási Módszerei A Kertészeti Iskolák SNI és Az Átlagos Osztályaiban

Azért választottam dolgozatom témájául a latin növény nevek tanulási módszereinek kutatását, mert botanikusként, gombászként, dendrológusként több ezer latin nevet kellett megtanulnom és felhasználnom az évek során, a tanulmányaimban és a munkámban egyaránt. Jelenleg a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában több évfolyamot tanítok növényismeretre és munkámban napi szintű probléma a diákjaim számára a latin nevek megtanítása.

Dolgozatomban célom volt bemutatni a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI), a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának, a múltbeli és a jelenlegi magyarországi irodalmi hátterét.

A növények rendszertani besorolása folyamatosan változott az idők során. Ismertettem a kettős nevezéktan kialakulását, a latin növénynevek jelentését és a helyesírási szabályait.

Felvázoltam a kertészeti, a gyakorlati szakoktatásban szerzett iskolai tapasztalataimat, rávilágítottam a tradicionális és az új oktatási módszerekre.

A munkámban felsoroltam a saját, és a kollégáim által a latin név sikeres elsajátításához alkalmazott különböző oktatási módszereket .

Rámutattam a különböző, a tanításban felmerülő nehézségekre és a lehetséges megoldásokra a tanulók motiválásában, a tanuláshoz való hozzáállásuk javításában. A családi hátterük megismerésével, a mindennapjaikban előforduló nehézségek megértésével próbáltam elnyerni bizalmukat és így bevonni őket a tanulásba.

Többszintű, részletes módszereket dolgoztam ki a latin nevek oktatására, melyeket az SNI és a normál osztályokban is sikeresen alkalmazhatok.

Kutatásokat végeztem memóriafogasok, a mnemotechnika, a speciális szókártyák használatának és működési mechanizmusának kidolgozásához. A latin növénynevek könnyebben megjegyezhetővé válhatnak a hozzájuk társítható tréfás szójátékokkal, memória-kulcsokkal, az un. asszociációkkal.

A diákok növénytanulási szokásait saját készítésű tesztjeim eredményeinek feldolgozásával próbáltam megismerni.

Felmértem és összehasonlítottam a diákok latin név tanulási szokásait a középfokú szakiskolák átlagos és a speciális (SNI) osztályaiban, valamint az egyetemi évfolyamok között.

Interjúkat készítettem a speciális és az átlagos osztályokban, valamint az egyetemi évfolyamokban oktató kollégákkal. Elemzésemben rámutattam a mindennapi küzdelmeikre, erőfeszítéseikre, hogy megnyerjék diákjainkat a tanuláshoz.

Eredményeimet statisztikai ábrákkal mutattam be.

szerző

  • Dombóváriné Barta Erzsébet Cecília
    Mérnöktanár mesterszak (3 féléves képzés)
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Benedek András
    egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

III. helyezett