Regisztráció és bejelentkezés

Számviteli alapismeretek oktatásához digitális tananyag fejlesztése PREZI.COM-mal, 12-14 éves korosztály számára

A számvitel tantárgy alapja, egy olyan információs rendszer, ami képet ad kötelezettségekről és követelésekről, bevételekről és kiadásokról. A könyvviteli tevékenység során összegyűjti azokat az adatokat melyek bemutatják a cég, vállalat, egyén gazdasági helyzetét.

A számviteli alapismeretek elsajátítása már fiatal korban hozzásegít a logikus, reális pénzgazdálkodás és a rendszerszerű, reális gondolkodás kialakulásához.

Dolgozatom fő irányvonala, hogy a 12-14 éves korosztályban - bevezető jelleggel - a számviteli alapismeretek oktatásához kidolgozzak egy PREZI.COM digitális tananyagot.

Miért a PREZI.COM? A PREZI.COM egy dinamikus prezentációkészítő alkalmazás, kevésbé ismert a diákok körébe, ezért érdekesebb, figyelemfelkeltőbb, kifejezetten alkalmas új tudományterülettel való megismerkedésre, ezáltal élményszerű és érthető lesz akár maga a számvitel is. Manapság egyre fontosabb, hogy a fiatal generáció is megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen. Dolgozatomban kísérletet teszek arra, hogyan lehet a 12-14 éves korosztálynak is számvitelt oktatni, természetesen alapszinten a megfelelő pénzügyi és közgazdaságtani előképzettség hiányában.

TDK dolgozatom melléklete egy önállóan elkészített órai tananyag. Dolgozatom tartalmazza a tényleges próbatanítás után mért tudás mérését, kiértékelését, és a tapasztalatokat, következtetéseket.

Dolgozatom képet ad arról, hogyan lehet a jelölt célcsoporttal megkedveltetni a számviteli alapismereteket, hogyan tudják alapszinten elsajátítani a pénzügyi gazdálkodás, vagyonkimutatás fogalmát, úgy, hogy később ezt a közgazdasági szakközépiskolában, felsőbb szinten, vagy akár felnőtt korban is hasznosítani tudják.

Felhasznált irodalom:

• Laáb Ágnes Számviteli alapok, Typotex kiadó

• Benedek András Digitális pedagógia, Typotex kiadó

• Diane Heacoy, Ed. D. Diffefrenciálás a tanításban, tanulásban, Kélzikönyv a 3-12. évfolyam számára, Szabad Iskoláért Alapítvány 2006

www.prezi.com

www.drprezi.com

szerző

 • Nagy Katalin
  közgazdász tanári
  mesterszak

konzulensek

 • Dr. Benedek András
  egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék
 • Szalóki Tiborné
  egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

III. helyezett