Regisztráció és bejelentkezés

Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe a szakképzésben

A tanulás az egész személyiséget érintő aktív folyamat. Ideális esetben a diák részt akar venni a tanítási-tanulási folyamatban. A gyakorlat azonban nem mindig ezt produkálja. Napjaink diáksága (főként a szakképzésben résztvevő tanulók), ritkán vagy egyáltalán nem motiválhatók hagyományos módszerekkel. Lehetséges ok az alapvető kompetenciák hiánya (pl.: olvasás, írás, számolás), sikertelenség a tanulásban, szakmai érdektelenség („azért vagyok itt, hogy legyek valahol”), hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet, a média romboló hatása (rossz példaképek, rossz példák, negatív magatartásformák felértékelése). A fent említett okok miatt nagymértékű a lemorzsolódás a szakképzésben. Természetesen az iskolánk célja az, hogy „benntartsa” a tanulókat a rendszerben és szakképesítéshez juttassa őket.

TDK dolgozatunkban a felvázolt problémát és a lehetséges megoldásait fejtjük ki részletesen. Mert tapasztalataink szerint a diákok könnyebben munkára foghatók, ha egy „értelmes cél” lebeg előttük. A változó tanulási módszerek mint a projektmódszer, a kooperatív oktatás, az elektronika oktatásában alkalmazott szimulációk használata mellett a szakmai versenyek tanulmányi kirándulások szerepjátékok képesek a diákok motiváltságát sikeresen fejleszteni.

Másik nagy vizsgált területünk az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. A tanulók nagyon fogékonyak az új technológiákra, a papír alapú oktatás helyett szívesebben olvassák az elektronikus tananyagokat, kedvelik a digitális táblán bemutatott folyamatábrákat, szimulációkat. Éppen ezért tudjuk sikeresen felhasználni az un. „új generációs tanulási környezeteket”oktató munkánk során. Új digitális tananyagokat állítunk össze, egyedi készítésű „programocskákat” alkotunk, melyek jól illeszkednek a megváltozott tanulási környezethez. Így a diák nem csak könyvből tanul, hanem használja a számára szimpatikusabb informatikai felületeket is.

szerzők

 • Pinczési Ferenc
  mérnöktanári
  mesterszak
 • Krépné Kádár Szilvia
  mérnöktanári
  mesterszak
 • Tóth László
  mérnöktanári
  mesterszak

konzulens

 • Vedovatti Anildo
  tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom