Regisztráció és bejelentkezés

Bevezetés a számvitelbe - tananyagegység fejlesztése gondolattérképek útján

A számviteli alapjainak oktatása jelenlegi gyakorlata a sok-sok részletszabály és fogalom megismertetése után jut el az adatokból összeállítható számviteli beszámoló összeállításához. Számos, egyre magasabb szintű számviteli kurzus, szakmai gyakorlati és oktatási tapasztalatunk alapján jutottunk el arra a véleményre, hogy ez az út a diákok számára meglehetősen rögös, túl elméleti, elvont, a diákok nem tudják az ismereteket rendszerbe rendezni. Márpedig az igényes számviteli munkához elengedhetetlen a rendszerszerű gondolkodás, az összefüggések felismerése, és a megfelelő szabályok és célszerű módszerek alkalmazása.

Ezt felismerve TDK dolgozatunkban először bemutatjuk a jelenlegi oktatási gyakorlatot, és annak gyenge pontjait, majd egy általunk kidolgozott, rendszerszerű gondolkodást feltételező kiindulópontot mutatunk be a számviteli ismeretek oktatásához. Ennél a módszernél a diákokkal együtt gondolkozva, a saját, illetve a családi gazdálkodásból kiindulva értelmezzük a vállalkozásoknál zajló folyamatokat és hatásukat a vagyonra illetve a beszámolóra. Eközben megismerjük a számviteli rendszer részeit, valamint külső és belső kapcsolódásait. A dolgozatban az oktatást segítő prezentációkat és feladatokat is bemutatunk.

Dolgozatunkban a számviteli ismeretek nagyon kis, bevezető részére koncentrálunk, melynek értő elsajátítását kulcsfontosságúnak tartjuk a későbbi, akár magasabb szintű tanulmányok szempontjából. Véleményünk szerint ez a megközelítés elősegíti a diákokban a közgazdasági gondolkodás kialakulását is.

szerzők

 • Fidesz Ivett
  közgazdász tanári
  mesterszak
 • Szonda Judit
  közgazdász tanári
  mesterszak

konzulensek

 • Szalóki Tiborné
  egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék
 • Dr. Molnár György
  egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

I. helyezett