Regisztráció és bejelentkezés

A MOL Bubi fejlesztési lehetőségeinek áttekintése funkcióanalízis segítségével

A közösségi kerékpár-rendszerek Európa nyugati felén már évek óta népszerűek, azonban Budapesten mindössze két éve jelent meg a közösségi közlekedés e fajtája. Bár a rendszert a felhasználók visszajelzései alapjánfokozatosan fejlesztették, még mindig bőven van lehetőség és szükség a további fejlesztésekre. Mivel egy már kiépített rendszerről van szó, nehéz elvonatkoztatni az eddigi megoldásoktól, így a fejlesztési lehetőségek vizsgálata során egy olyan módszertan alkalmazására van szükség, mely feloldja ezt a problémát. Ilyen módszertan az értékelemzés, melynek lényege a funkcióanalízisben rejlik. Az értékelemzés során a terméket a funkcióanalízis (FAST) segítségével egyedi, absztrakt funkciókra bontjuk fel, melyekhez költségeket rendelünk. A funkciók elemzésévelés a költségek ismertében lehetőség van arra, hogy a vizsgált termék hatékonysága növekedjen, mivel felszínre kerülhetnek olyan költségek, melyek a termékkel szemben támasztott igények szempontjából közömbösek, és így megszüntethetőek. Lehetőség nyílik továbbá a terméket célirányosanfejleszteni. Az ilyen fejlesztést elősegíti, hogy a módszertan során a stakeholder-igényekből indulunk ki, melyeket kérdőívek és személyes interjúk segítségével mértem fel a MOL Bubit használók, az üzemeltetők (BKK, MOL) és a többi közlekedési szereplő esetén. Ezeket a különböző funkciókhoz társítjuk, majd a funkciók teljesülését értékeljük így segítve elő, hogy a valóban kritikus területekre fókuszálhassunk. A vizsgálatok alapján egyértelműen meg tudtuk határozni, hogy mely területeken szükséges mielőbbi beavatkozás a rendszer hatékonyságának növelése érdekében.

szerző

 • Józó Muriel
  Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Horváth György Ádám
  egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
 • Dr. Meyer Dietmar
  egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett