Regisztráció és bejelentkezés

Harc a Tranzakciós Költségek Ellen: Egy e-Kereskedelmi Rendszer Létrehozása Coase-i Alkuk Számára (angol)

Az infokommunikációs technológia (ICT) szerepe a környezetvédelemben fontos témává vált az utolsó évtizedben. Ennek ellenére a legtöbb ilyen rendszer nem lépi túl a az információszolgáltatás tradicionális szerepét. Továbbá, a jelenlegi megoldások nem kínálnak integrált megoldást több, egymáshoz kapcsolódó problémára, mely nehézzé teszi a használatukat.

Ebben a dolgozatban megvizsgáljuk a környezetvédelem szoftveres lehetőségeit egy top-down megközelítésben, a legáltalánosabb problémából kiindulva, amely az externáliák internalizálása. Az általunk javasolt rendszer ezt úgy igyekszik elérni, hogy megkísérli a Coase-i alkuk tranzakciós költségeit jelentősen leszorítani, miközben másféle megoldásokhoz is kínál eszközöket.

A célunk ebben a dolgozatban, hogy a javasolt szoftvert mélységében kielemezzük. Ehhez le kell írnunk a javasolt rendszert egy a technikai részleteket hanyagoló, használat-orientált módon, majd elemeznünk a legfontosabb funkcióit. Ennek eléréséhez egy Rational Unified Process (RUP) nevű szoftvertervezési módszertant fogunk használni. A RUP korai fázisában a feladatunk, hogy a szoftver követelményeit meghatározzuk a környezetgazdaságtan és az intézményi közgazdaságtan eredményeit felhasználva, valamint a stakeholderek és a kockázatok elemzése. A munkánk legfontosabb része a részletes költség-haszon elemzése a fent említett szoftver létrehozásának és fenntartásának, ami magába foglalja a rendszer hatását a tranzakciós költségekre.

Az elemzés során a rendszert igen nagynak találtuk - de nem megvalósíthatatlanul nagynak. Az elemzésünkből látszik az is, hogy a rendszer 10 éves időszakra számolt társadalmi haszna nagy valószínűséggel magasabb, mint a költsége. Az elemzésünk során nem találtunk olyan súlyos kockázatokat, melyek ne lennének könnyen elháríthatóak. Az eredményeinkre alapozva azt javasoljuk, hogy a rendszer elkészítésének a feladatát a kormányzatok végezzék el, különösképpen a nagyobb méretűek.

szerző

  • Szemenyei Márton Dr.
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Princz-Jakovics Tibor
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett