Regisztráció és bejelentkezés

Foszfinsavszármazékok mikrohullámmal segített “klórmentes” szintézise

A XXI. század egyik legégetőbb kérdése a fenntarthatóság. A vegyiparral szemben azonban régóta állnak azon állítások, hogy az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág. Az utóbbi években elindult a kémiai szektor úgynevezett „zöldítése”, melynek során igyekeznek a szakemberek környezetbarát és fenntartható alternatívákat találni.

Ilyen alternatívák lehetnek a mikrohullámú technika, valamint az ionfolyadékok.

Dolgozatomban a szerves kémia egy egyelőre még felfedezetlennek mondható területén, a gyűrűs P-észterek és P-amidok egymásba alakításán szeretném bemutatni ezen zöldkémiai technikák szerepét.

Alkoxicsoportot tartalmazó gyűrűs foszfinátok aminolízisét tanulmányoztam különböző aminokkal hagyományos, valamint mikrohullámú körülmények között, ionfolyadék katalizátor hozzáadásával, illetve anélkül. Az ellentétes folyamatot, azaz a foszfinsav-amidok alkoholokkal való reakcióját is vizsgáltam, szintén hagyományos, illetve mikrohullámú környezetben ionfolyadék jelenlététben. A leghatékonyabb szintézis érdekében megfigyeltem a hőmérséklet, a reakcióidő és az ionosfolyadék változtatásának konverzióra gyakorolt hatását, így optimalizálva a körülményeket.

szerző

  • Szilágyi Sarolta
    Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Keglevich György
    egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett