Regisztráció és bejelentkezés

Zeolit halmaz fluidizációs görbéinek meghatározása különböző nedvességtartalmak esetén

A dolgozatomban bemutatásra került, hogy mit értünk a fluidizáció jelenségén, mik a jelenség előnyei, hol alkalmazhatjuk azt. A fluidizáció során a részecskéket a levegő mozgásba hozza, így azok nagyobb felületen keresztül érintkeznek az áramló gázzal, ami nagyobb hő- és anyagátadó felületet biztosít, mintha csak nyugvó ágy lenne.

A fluidizáció jelenségét nyomásesés-légsebesség diagramon szemléltethetjük, amit fluidizációs görbének szoktak hívni. A fluidizációs görbe különböző szakaszokra bontható, aminek egy hosszú és jellegzetes része a fluidizációs szakasz. Ezen a szakaszon az anyag geometriája, nedvességtartalma, adhéziós tulajdonsága és sűrűsége alapján különböző mozgásállapotokat figyelhetünk meg. Ilyen mozgásállapot lehet a buborékos, turbulens, dugattyúmozgásos szemcsemozgás.

Munkám során 1,7-2,4 mm átmérőjű zeolit szemcséket vizsgáltam. Dolgozatomban ismertettem a mérőállomást, bemutattam a mérési módszert. Ezek ismeretében különböző anyag nedvességtartalmak mellett határoztam meg a fluidizációs görbéket. A mozgásjelenségről különböző légsebességek mellett képeket is készítettem, amit szintén ismertettem a dolgozatban.

A szárítás során mért anyagjellemzőkkel számítások történtek, valamint az anyag előkészítése során szükséges nedvességtartalom mérés menetét is ismertettem.

A kísérletek során kapott eredményeket diagramokon keresztül ismertettem több anyag nedvességtartalom mellett megvizsgálva. Az eredményeket végül egy grafikonon együttesen is megjelenítettem, valamint mindegyik részhez kiértékelést is írtam, amiben a nem várt eltérések okaira is kitértem.

szerző

  • Katona Kristóf
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom