Regisztráció és bejelentkezés

Permetező abszorber műveleti méretezése

Az abszorpció olyan szétválasztási művelet, amely során a gázelegy valamely komponensét - vagy adott esetben komponenseit - folyadékban, azaz abszorbensben nyeletjük el. A komponenseket így el lehet távolítani a folyadék fázis segítségével, amennyiben a gázfázis és folyadék fázis érintkeztetése megfelelően intenzív, hiszen ilyenkor nagyobb a diffúzió mértéke. Gépészeti szempontból az abszorber berendezések szerkezeti anyaga függ az áramló közegektől, az üzemi nyomástól, illetve a működési hőmérséklettől. A berendezések méretezéséhez és kiválasztásához ismerni kell a gáz mennyiségét, illetve a belépő és a elérni kívánt kilépő gázkoncentrációt. Az abszorpciós folyamat jellegzetes berendezései a tálcás, tányéros és töltetes oszlopok, valamint elterjedtek a permetező gázmosók is, amik abban különböznek a többi típustól, hogy az anyagátadó felületet ennél a kialakításnál csupán a folyadékporlasztás adja.

A kutatásom témája egy már meglévő kialakítású gázabszorpciós mosó berendezés vizsgálata és annak műveleti méretezésének elvégzése. A berendezés egy korábbi lépésben működő abszorberből távozó gáz etil-alkohol tartalmát csökkentené.

A permetezőfej helyes megválasztása befolyásolja a kialakuló cseppméretet, amely meghatározó paraméter az etil-alkohol gőzrészecskék elnyeléséhez. A dolgozatban egy alkalmazható permetezőfejet javasoltam, amivel a gáz etilalkohol koncentrációja tovább csökkenthető.

szerző

  • Szávics Nikolett
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett