Regisztráció és bejelentkezés

Gyakori kérdések

Mit jelent a TDK konferencián való részvétel?

A TDK konferencián való részvétel a hallgatók szempontjából számos előnnyel jár. Egyfelől erkölcsi siker, amit a házi, és esetleg  az országos konferencián elért helyezés jelent. Másfelől pluszpontokat jelent mesterképzésre, posztgraduális képzésekre való jelentkezésnél. Ezeken felül a TDK dolgozat elkészítése során jelentős szakmai tapasztalatra lehet szert tenni.

Kik vehetnek részt a Konferencián?

Az egyetemi TDK konferencián az első- vagy másoddiplomás alapképzésben és mesterképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti formában) tanuló, aktív státuszú hallgatók vehetnek részt.

Hogyan értékelik a dolgozatokat és az előadásokat?

A dolgozatokat és az előadásokat az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának aktuálisan meghirdetett felhívása szerint kerülnek értékelésre. A minél sikeresebb részvétel érdekében érdemes tanulmányozni, hasznos szempontok találhatóak a témaválasztáshoz, a dolgozatíráshoz és az előadásra készüléshez.

Hogyan kell beadni a dolgozatokat?

A dolgozatot általában 1 példányban kinyomtatva, fűzve vagy spirálozva kell leadni a konzulensnek. Ő továbbítja a tanszéki TDK-felelősnek vagy a szekció titkárnak és gondoskodik a bírálat elkészítéséről. Emellett a dolgozat elektronikus verzióját (doc vagy pdf) fel kell tölteni a portálra!

Nyilvánosak-e a bírálatok?

Az elkészült bírálat(ok) tartalmi részét a konzulens vagy szekció titkár közölheti a hallgatóval. A pontszámok nem nyilvánosak, mivel azokat a szekció zsűri felülbírálhatja.

Hogyan lehet tudomást szerezni arról, hogy díjazott-e a dolgozat?

A konferencia utáni napokban kerül sor az ünnepélyes eredmény hirdetésre, melyre hivatalos minden szerző, konzulens és más érdeklődő is. Az elért helyezéseket itt teszi közzé a kari TDK Bizottság, ill. a díjazottak és konzulenseik itt kapják meg az okleveleket.

Jár-e anyagi ellenszolgáltatás a TDK-munkáért?

A TDK-munka a hallgatók és oktatók által önként vállalt plusz tevékenység, ezért anyagi ellenszolgáltatás nem jár érte. A TDK-Konferenciát azonban anyagilag is támogatják szponzorok, amiből az erkölcsi elismerés mellett pénzjutalom is jár. Ezt a hallgatók az egyéb kifizetéseikkel általában a Neptun rendszeren keresztül ösztöndíj formájában kapják meg a konferenciát követő hónapban.

Hogyan lehet jelentkezni az országos konferenciára (OTDK)?

Az OTDK-t  páratlan években rendezik, amelyre az előző két évi intézményi konferenciákon I-II. helyezést elért, és a szekciózsűrik által az OTDK-n való részvételre javasolt dolgozatokkal lehet jelentkezni. Ennek részleteiről az érdekeltek megfelelő időben e-mailben értesülnek az OTDT-től.