Regisztráció és bejelentkezés

Polimer inzert fröccsöntés közbeni deformációjának vizsgálata és szimulációjának pontosítása

A XXI. század egyik kulcsfontosságú kérdése az újrahasznosítás és ennek a megkönnyítése. Az egyszer használatos polimerek Európai Unión belüli betiltása ellenére is, a polimer termékek gyártása napról napra növekszik, ami jelentős alapanyag igényhez is vezet [1]. Rengeteg ilyen termékben fém erősítések, úgynevezett inzertek vannak, amelyek miatt az újrahasznosítás egy sokkal körülményesebb és költségesebb. Ennek okán már korábban feladatunknak tűztük ki, hogy polimer inzerteket vizsgáljunk, amikkel meg lehetne erősíteni egyes termékeket. Az additív gyártástechnológia rohamos fejlődésével lehetővé vált, hogy ezeket az inzertek a nyomtatási irány megadásával terhelési irányra szabjuk és ezzel kisebb anyagmennyiséggel és a két különböző komponens hátrányai nélkül javítsuk a termékek szilárdságát.

Korábbi munkáink során ezeknek az inzerteknek a gyártás közbeni deformációját mértük majd ezt több szoftver segítségével szimuláltuk. A mérési eredmények pontosabbak lettek mivel több különböző módszer is hasonló eredményt hozott, azonban a numerikus számítások során bár jellegre hasonló terheléseket sikerült elérnünk, azonban a kapott értékek nagyságrendi különbséget mutattak a valós deformációkhoz képest. Ezek után döntöttük el, hogy két különböző irányból fogjuk megvizsgálni, mi okozhatja ezt a nagy mértékű különbséget. Egyrészt a szimulációkat újabb módszerrel építjük fel és hajtjuk végre, különös tekintettel az anyagmodellre, amelyhez az anyagtulajdonságokat magunk mérjük ki, hogy pontosítsuk az eddigi peremfeltételeket, másrészt fizikai mérésekkel megvizsgáljuk a szerszámban uralkodó áramlási folyamatokat, hogy ezzel is pontosabb képet kapjunk a fröccsöntési ciklus során lejátszódó folyamatokról.

Irodalom:

[1] http://polimerek.hu/2020/12/14/a-froccsontes-helyzete-magyarorszagon-2019-ben/ (2022.09.27.)

szerzők

 • Széplaki Péter
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Hajagos Szabolcs
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Szabó Ferenc
  adjunktus, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Zink Béla
  egyetemi adjunktus, Polimertechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett