Regisztráció és bejelentkezés

A politejsav d-laktid tartalmának termomechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása

Az emberiség egyre több szintetikus polimert használ a fogyasztói igények kielégítésére. Az elterjedés oka az alacsony gyártási, illetve feldolgozási költségek mellett a sokoldalú megmunkálhatóság, egyedi anyagtulajdonságok, kis sűrűség. Ezzel magyarázható az is, hogy a modern csomagolástechnika szinte már elképzelhetetlen polimer alapanyagok nélkül, az előállított mennyiség egyharmada ebben a szegmensben kerül felhasználásra. Sajnos az egyszer használatos csomagolóeszközök korán megjelennek a hulladékáramban, így felmerül az igény olyan polimer anyagok csomagolástechnikai alkalmazására, amelyek életciklusuk végén biológiai úton lebonthatók, ezzel megakadályozva a túlzott mértékű hulladék-felhalmozódást és környezetünk szennyezését. [1]

Az említett iparágban elterjedt kőolaj-alapú tömegműanyagoknak kiváló alternatívája lehet a lebomló polimerek csoportjába tartozó politejsav (PLA). Jellegzetessége, hogy kétféle, ’D’- és ’L’-típusú izomerrel is rendelkezik. A PLA kialakuló tulajdonságaira a d-laktid tartalma alapvetően hatással van, de fontos befolyásoló tényező a polimer termék előállításához alkalmazott gyártástechnológia is.

A polimer csomagolóanyagok jelentős része fólia, így dolgozatom célja háromféle, síkfóliagyártással előállított minta termomechanikai tulajdonságainak vizsgálata, annak függvényében, hogy az egyes mintákban a d-laktid egységek milyen mennyiségben vannak jelen. A kutatás során a csillapítási képesség meghatározására dinamikus mechanikai analízis (DMA), az átmeneti üvegesedési hőmérséklet, az átmenetekhez kapcsolódó hőeffektusok és a kristályos részarány jellemzésére differenciál pásztázó kalorimetria (DSC), a feszültség mérésére relatív nyúlás függvényében pedig szakítóvizsgálat szolgál.

[1.] http://www.plasticseurope.org (2017.09.25.)

szerző

 • Krasznai Diána
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Mészáros László
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Kmetty Ákos
  Egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Litauszki Katalin
  Adjunktus, Polimertechnika Tanszék

helyezés

Jutalom