Regisztráció és bejelentkezés

HDPE-EPDM termoplasztikus elasztomer fejlesztése EPDM regenerát felhasználásával

Napjainkban az etilén-propilén- dién-monomer (EPDM) gyengén térhálós elasztomer egyre

nagyobb arányban jelenik meg a műszaki alkalmazásokban. Monomerjei az etilén és a

propilén a petrolkémiai iparban nagy mennyiségben keletkeznek, és így áruk is kedvezőnek

mondható [1]. Nagy arányban alkalmazzák a kisebb igénybevételnek kitett gumi alkatrészek

gyártásánál. Például az autóiparban ajtótömítések, motortéri csövek, az építőiparban ablakok

szigetelése és különböző vezetékek borítása készül ebből az anyagból [2].

Az alkalmazási területek növekedésével, az ebből keletkező hulladék mennyisége is

növekszik. Anyagában történő hasznosítása nem megoldott, ezért például az autóbontókban

értéktelen hulladékként tekintenek rá, így legjobb esetben is a vegyes műanyaghulladék

részeként, termikusan hasznosítják újra. Hasznosításának egy másik lehetséges módja a

regenerát képzés.

TDK munkám célja egy olyan HDPE-EPDM blend fejlesztése és mechanikai

tulajdonságainak vizsgálata, amelynek EPDM tartalma hulladékból származik. Az ehhez

elvégzett részletes irodalomkutatás és Berta Ádám Iván szakdolgozatának korábbi eredményei

alapján konzulensemmel kísérlettervet állítottunk össze. A kísérletek elvégzéséhez a használt

autó- és busz ablaktörlő lapátok gumiját bontókból és szervizekből gyűjtöttem össze. A

nagyobb szennyeződések eltávolítása után, hengerszéken „őröltem le” azokat. Ezután

belsőkeverőben és hengerszéken hő- és mechanikai igénybevétel együttes hatásával bontottam

az anyagban lévő elsődleges kötéseket. Ekkor nem csak a molekulák közti, hanem nagyobb

részt a molekulaláncokon belüli kötések bomlottak fel. Az így kapott EPDM regenerát

mechanikai tulajdonságai jelentős mértékben romlanak, ezért döntöttem a termoplasztikus

elasztomerként való hasznosítás mellet, amely során különféle arányokban HDPE-vel

társítottam. Az elkészített kompaundok mechanikai tulajdonságait szakítóvizsgálattal

ellenőriztem.

Reményeim szerint a kutatásom során kifejlesztett termoplasztikus elasztomer a jövőben

megoldást nyújthat ezeknek a hulladékoknak a környezetkímélő kezelésére és megbízható,

széleskörűen alkalmazható ipari alapanyaggá válhat.

Irodalom:

[1.] Dr. Bartha Zoltán: Gumiipari kézikönyv I. kötet, TAURUS-OMIKK, Budapest

(1988).

[2.] Gosé van Zandvoort, Joyce Kersjes: What is Keltan Ace technology? Geleen,

Hollandia, (2011).

szerző

  • Szakolczai Patrik
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pölöskei Kornél
    adjunktus, Polimertechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett