Regisztráció és bejelentkezés

Töltőanyagok hatása fröccsöntött polimerek mechanikai és hőtani

A fröccsöntés a 21. század műanyagiparának legjelentősebb tömegtermelési eljárása. A fröccsöntött termékek felhasználása igen széleskörű, a számítástechnikától kezdve a jármű iparon keresztül, a csomagolástechnikáig szinte minden iparág használ műanyag alkatrészeket. Fröccsöntéssel általában hőre lágyuló műanyagokat szokás feldolgozni. A fröccsöntés fontosságát az is mutatja, hogy Magyarországon a fröccsöntés a műanyagipar 30%-át teszi ki. Az előző évek alapján elmondható, hogy részesedése a piacból növekvő tendenciát mutat. 2007 előtt a fóliatermékek vezették a rangsort, azonban mára a fröccsöntés vezető pozícióba került.

A feldolgozott műanyag termékek legnagyobb felvevő piacai Magyarországon az elektronikai és az autó ipar. A két iparág közös jellemzője, hogy nagyon szigorú minőségi előírásokat szabnak. A megrendelt termékeik sok esetben speciális funkciókat látnak el. Ezek a termékek sok esetben speciális anyagokból készülnek, hogy ezeket a funkciókat képesek legyenek ellátni. Ilyen speciális anyagok lehetnek például az erősítőanyagot tartalmazó polimerek és a hővezető polimerek.

Az ilyen speciális anyagok általában tartalmaznak adalékokat. Az adalékok eloszlatása, elkeverése a polimer mátrixban fontos feladat. A termék anyagának homogenitása jelentősen befolyásolhatja a mechanikai és hővezetési tulajdonságokat. Az iparban léteznek speciális keverőelemek, amelyek megfelelő körülmények között biztosítani tudják a feldolgozott anyag homogenitását.

Dolgozatomban célul tűztem ki az adalékanyagok eloszlatottságának a mechanikai és a hővezetési tulajdonságokra gyakorolt hatásának a vizsgálatát. Ennek érdekében mechanikai vizsgálatokat végeztem különböző mértékben töltött anyagokból gyártott próbatesteken. A mechanikai tulajdonságok vizsgálata mellett mérések segítségével meghatároztam a töltőanyagok mennyiségének és eloszlatottságának hatását a hővezetési paraméterekre.

szerző

 • Török Dániel Dr.
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Kovács József Gábor
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Suplicz András
  docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Hargitai Hajnalka
  egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem / Anyagtudományi és Technológiai Tanszék (külső)

helyezés

II. helyezett