Regisztráció és bejelentkezés

CBT-vel társított polipropilén reológiai tulajdonságainak vizsgálata

CBT-vel társított polipropilén reológiai tulajdonságainak vizsgálata

Török Dániel MSc I. évf.

e-mail: trkdani@gmail.com

Dudás Mihály MSc I. évf.

e-mail: dudasmi91@gmail.com

Konzulens:

Dr. Kovács József Gábor, Polimertechnika Tanszék

Suplicz András, Polimertechnika Tanszék

e-mail: kovacs@pt.bme.hu

e-mail: suplicz@pt.bme.hu

A fröccsöntés a műanyagtermék gyártás legjelentősebb tömegtermelési eljárásává nőtte ki magát

a 21. századra. Ahhoz, hogy egy cég versenyképes maradjon a piacon, jó minőségű terméket kell

előállítania költséghatékonyan. Fröccsöntés során viszonylag kis viszkozitású polimer ömledéket

juttatunk zárt szerszámba, nagy nyomáson (~1000 bar). A feldolgozhatóság szempontjából

kulcsfontosságú szerepe van az ömledék viszkozitásának. A jobb folyóképességű anyagok

könnyebben fröccsönthetőek, mivel kisebb az áramlással szembeni ellenállásuk. Ha fröccsöntés

során ilyen tulajdonságú alapanyagot használunk, kisebb nyomásértékeket, ömledékhőmérsékletet

alkalmazhatunk, így csökken a ciklus fajlagos energiaigénye. Tömegtermelés esetén ez komoly

költségmegtakarítást jelenthet [1].

Manapság elterjedt a már meglévő alapanyagok továbbfejlesztése. Ennek érdekében gyakran

használunk töltő és erősítőanyagokat az egyes tulajdonságok módosítása céljából. Ezek az anyagok

megváltoztatják a polimer ömledék bizonyos tulajdonságait, többek között a folyási jellemzőket

is. Az ömledék folyóképessége általában romlik, azonban léteznek olyan additívek, amelyek

csökkentik a viszkozitást. Erre a célra többnyire kis molekulatömegű anyagokat, csúsztatószereket

adagolnak a feldolgozni kívánt polimerhez [1-2].

Dolgozatunkban célul tűztük ki a polimer ömledékek folyási tulajdonságainak alaposabb

megismerését, különös hangsúlyt fektetve a viszkozitás és a molekulatömeg kapcsolatára, illetve

a feldolgozási paraméterektől való függésére. További fontos célunk a polipropilén folyási

tulajdonságainak javítása. A TDK dolgozat keretein belül egy kísérletsorozatot valósítottunk meg,

amely során különböző mértékben CBT-vel (ciklikus butilén-tereftalát) módosított polipropilén

anyagok jellemzőit vizsgáltuk. A reológiai vizsgálatok során kapillárviszkoziméterrel kimértük a

folyásgörbét, meghatároztuk az MFI értékeket. Mechanikai és termomechanikai vizsgálatokat is

végeztünk az így gyártott termékeken, abból a célból, hogy kiderítsük, volt-e negatív hatása a CBT

hozzáadásának.

Irodalom:

1. Dunai A., Macskási L.: Műanyagok fröccsöntése, Lexica Kft., Budapest, 2003.

2. Czvikovszky T., Nagy P., Gaál J.: A polimertechnika alapjai, Műegyetemi Kiadó, Budapest,

2000.

szerzők

 • Török Dániel Dr.
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

 • Dudás Mihály
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Kovács József Gábor
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Suplicz András
  docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett