Regisztráció és bejelentkezés

Önerősített polimer kompozitok akusztikus vizsgálata

Az önerősített polimer kompozit (SRPC) egy olyan összetett rendszer, amely egyazon anyagcsaládba tartozó (pl. PP, PET) hőre lágyuló erősítőanyagból és mátrixanyagból áll, biztosítva ezzel a kiváló adhéziót (tapadást) a szál és a mátrix között, továbbá az anyagában történő költséghatékony újrahasznosítást. A feldolgozhatóságot a két komponens közötti olvadás hőmérséklet különbség biztosítja. A napjainkig elért eredmények azt mutatják, hogy korlátozott geometriájú (lap, héj formájú) előgyártmányokat, illetve (melegalakítással formázott) termékeket sikeresen, kiváló mechanikai tulajdonságokkal lehet előállítani (kis és közepes sorozatgyártásban), amelyek megjelentek a kereskedelmi forgalomban is (pl. PURE®). A hagyományosan üvegszállal erősített termoplasztikus kompozitokhoz képest akár 30%-os tömegcsökkenést is el lehet érni SRPC alkalmazása esetén, hasonló mechanikai tulajdonságok biztosítása mellett.

A kutatás célja elsőként önerősített polipropilén kompozitok előállítása kétféle mátrix anyag alkalmazásával, az erősítőanyag unidirekcionális és keresztirányú elrendezésével, továbbá különböző konszolidálási hőmérséklet alkalmazásával. Az előállított kompozit lapok minősítése mechanikai és akusztikai vizsgálatokkal, majd a különböző jellemzők közötti kapcsolat feltárása.

szerző

  • Luketics Milán
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Bárány Tamás
    egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett