Regisztráció és bejelentkezés

Önerősítéses politejsav kompozitok fejlesztése

A kőolaj alapú műanyagipari termékek világszerte növekvő mértékű használata számos környezetvédelmi és fenntarthatósági problémát vet fel, ezért a megújuló alapanyagokból készülő és biodegradálható polimerek iránti igény napról napra fokozódik. TDK munkám célja olyan önerősítéses biokompozitok kifejlesztése, amelyek valós alternatívái lehetnek a jelenleg széles körűen alkalmazott, fosszilis eredetű és nehezen újrahasznosítható jármű- illetve építőipari szerkezeti anyagoknak. A cél érdekében irodalomkutatást végeztem a biodegradálható polimerek (elsősorban politejsav) illetve kompozitjaik előállítási technológiái területén, kiemelt figyelmet szentelve az önerősítés lehetőségére és feltételeire. A szakirodalom ismeretében előkísérleteket végeztem, amelyek során termikus analitikai, és reológiai módszerekkel jellemeztem a rendelkezésre álló biodegradálható mátrix és erősítő alapanyagokat. Önerősítéses politejsav kompozitokat rétegeléses módszerrel állítottam elő, amelyekhez a szükséges mátrix fóliákat fóliafúvással gyártottam le. A politejsav könnyebb feldolgozhatósága érdekében egy kereskedelmi forgalomban kapható lágyítószer hatását vizsgáltam a mátrixfóliák legyárthatóságára, valamint termikus-, ill. mechanikai tulajdonságaira. Az optimalizált összetételű, lágyított politejsav fóliák és a nagy szilárdságú politejsav szálak felhasználásával „cross-ply” szerkezetű önerősítéses kompozitokat gyártottam rétegeléses módszerrel. A kompozitgyártás paramétereit a legyártott kompozit lemezek morfológiai és mechanikai tulajdonságai alapján optimalizáltam.

szerző

 • László Zsófia
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Bárány Tamás
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Bordácsné Bocz Katalin
  tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett