Regisztráció és bejelentkezés

Szétválasztó ömledékcentrifuga tervezése és minősítése autóipari műanyaghulladék vizsgálata céljából

Szétválasztó ömledékcentrifuga tervezése és minősítése autóipari műanyaghulladék vizsgálata céljából

Csergő Vencel, BSc III. évf.

e-mail: csvencel@gmail.com

Konzulens: Dobrovszky Károly, doktorandusz, Polimertechnika Tanszék

e-mail: dobrovszky@pt.bme.hu

Az 1950-es évektől kezdve a polimerek alkalmazása a gépjárművekben egyre jelentősebb, köszönhetően a nagy tervezői szabadság melletti kiváló mechanikai tulajdonságoknak, amely relatív kis sűrűséggel párosul, ezzel lehetőséget teremtve a gépjármű tömegének, és a fogyasztás csökkentésére, amely nagyon jól kapcsolódik a mostani energiahatékonysági trendekhez.

A műanyag alkatrészek használatakor azonban számolni kell azzal, hogy élettartamuk jóval meghaladja egy átlagos gépjármű üzemeltetési idejét, ezért a fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi aspektusok figyelembevételével gondoskodni kell a leselejtezett gépjárművek alkatrészeinek megfelelő újrahasznosításáról. A 2000/53/EK Európai Uniós direktíva értelmében 2015-től a forgalomból kivont gépjárművek tömegének 95%-át újra kell hasznosítani, így elkerülhetetlennek tűnik, hogy a fémes egységek mellett, a jelenleg még lerakásra kerülő műanyagban dús könnyűfrakció újrahasznosításával is érdemben foglalkozzanak. A minőségnövelt újrahasznosításhoz szükség van a műanyagok anyagcsaládok szerinti szétválasztására az ismeretlen összetételű hulladékáramból, ezért ennek elemzése, és alkotó elemeinek meghatározása elengedhetetlen. Erre legtöbbször spektroszkópiai és pirolitikus eljárások alkalmazhatóak jelenleg, a gépjárműbontásból keletkező hulladékáram esetében azonban az alkotóelemek javarészt fekete színűek, így a hagyományos színképmérő műszerekkel nem, vagy csak nehezen azonosíthatóak. Tovább rontja az eredményeket, hogy gazdasági okokból általában csupán néhány grammos minták elemzésével következtetnek egy több tonnás anyagáram összetételére.

Kutatásom célja egy ömledékcentrifuga tervezése és fejlesztése, amely a jövőben a műanyag hulladékáramok elemzésére jelenthet hatékony alternatívát. A berendezés működése a műanyagok sűrűség- és viszkozitáskülönbségén alapul, amely először megömleszti a mintát, majd magas fordulatszámon megforgatva, a centrifugális erő segítségével a különböző sűrűségű műanyagok egymástól elkülöníthető sávokba rendeződnek, ezáltal becsülhető a vizsgált hulladék összetétele. A módszer előnye, hogy nagyságrenddel nagyobb anyagmennyiséget lehet egyszerre elemezni, ami pontosítja a statisztikai becslést.

Irodalom:

[1] Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles - Commission Statements, Official Journal L 269, 34-43, 2000.

[2] Wilson I.D.: Encyclopedia of Separation Science. Academic Press, London, Egyesült Királyság, 17-343, 2000.

[3] Bodzay B.: Műanyaghulladék spektrometriai módszerekkel támogatott újrahasznosítása. PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2011.

szerző

  • Csergő Vencel
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dobrovszky Károly
    egyetemi tanársegéd, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom