Regisztráció és bejelentkezés

Széles frekvenciatartományú mestergörbe mérése és validálása

Napjainkban elképzelhetetlen lenne az élet polimerek nélkül, hiszen mind a mindennapjainkban, mind a műszaki életben számtalan polimer terméket használunk. Éppen ezért, a feldolgozás és a felhasználás szempontjából is elengedhetetlen, hogy ezen polimerek viselkedését pontosan ismerjük. Azonban a polimerek viszkoelasztikus viselkedése számos környezeti és igénybevételi paramétertől függ, mint például a hőmérséklet, a nedvességtartalom, az igénybevételi sebesség, vagy dinamikus igénybevétel esetén a frekvencia és az amplitúdó. Továbbá a mérhetőséget korlátozza a berendezések mérési tartománya is, így ha egy adott paraméter függvényében szeretnénk széles tartományban becsülni az anyagi viselkedést az sok esetben egy meglehetősen összetett feladat, ami speciális módszereket kíván.

Jelen dolgozatom célja az volt, hogy széles hőmérséklettartományban mérjem egy polisztirol anyag viszkoelasztikus viselkedését periodikus gerjesztést alkalmazó vizsgálati módszerekkel, majd ezekből az eredményekből egy új megközelítéssel széles frekvenciatartományt lefedő mestergörbéket készítsek.

Munkám során rotációs reométerrel és dinamikus mechanikai analizátorral (DMA) végeztem méréseket nyíró elrendezésben a vizsgált polisztirol anyagon. Két dekádos frekvenciasöpréseket végeztem széles, az üveges átmeneti hőmérséklet (Tg) alattitól a folyási hőmérséklet (Tf) fölöttig terjedő hőmérséklettartományon. Ezt követően egy új, a konzulensemmel közösen fejlesztett módszerrel, elkészítettem belőlük egy széles frekvenciatartományt lefedő mestergörbét. Végül validáltam a mestergörbét a klasszikus módszerek segítségével (például Cole-Cole diagram, van Gurp-Palmen diagram), majd a mestergörbéről leolvasható egyéb jellemző értékek alapján további következtetéseket vontam le a kapott mestergörbe hitelességét illetően.

szerző

  • Juhász Zsolt
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Virág Ábris Dávid
    doktorandusz, Polimertechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett