Regisztráció és bejelentkezés

Állati anatómiai modell tervezése, intubációs folyamatok gyakorlására

Az általános orvostanhallgatók képzése folyamán nagy figyelmet fordítanak a beavatkozások gyakorlati elsajátítására, a különféle taneszközök szerves részét képezik az oktatásnak. Az állatorvosi képzés területén is szükséges olyan anatómiai segédeszközök, szimulátorok alkalmazása, melyek az elméleti tananyag elsajátítását követően segítik a hallgatók hatékony felkészülését, klinikai tapasztalataik fejlesztését. Ezen eszközök használatának fontossága abban rejlik, hogy általuk a hallgatók reális képet kapnak a valódi beavatkozások folyamatáról.

Magyarország az állatorvosi anatómiai gyakorló modellek elterjedtségét tekintve még igencsak gyerekcipőben jár, ennek következményeképp számos kritikus és rutinszerű klinikai beavatkozás gyakorlása nincs megfelelő módon biztosítva a hallgatók számára. Kutatásunk középpontjában ezen beavatkozások egyike, az intubáció folyamata, illetve ennek gyakorlását segítő anatómiai modell megtervezése állt. Munkánk során egy átlagos kutyafajtára nézve foglalkoztunk a gyakorló modell előállításának lehetőségeivel.

Az egyedi anatómiai gyakorló modellek minden esetben olyan geometriai sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek egy hagyományos gyártósorra tervezett és azon készített rendszerek esetében nem valósíthatók meg. A projekt idején több prototípust készítettünk, amelyekhez bonyolultságuk függvényében kerültek kiválasztásra a gyártástechnológiák.

A hagyományos gyártástechnológiáktól eltérő technológiákat használtunk (pl. additív technológiák), ezekkel ugyanis hatékonyan lehet kisszériás, teljes valóságnak megfelelő anatómiai modelleket előállítani. A 3D-s modellek alapját a klinikumban használt képalkotó eljárások, CT és MR felvételek szolgáltatták, melyek kellő részletességgel rendelkeznek a feldolgozáshoz.

A koncepció kidolgozása során az egyik legfőbb szempontunk az volt, hogy a folyamat később könnyedén adaptálható legyen más kutyafajtákra, illetve egyéb állatokra is.

szerző

  • Mészáros Fanni
    Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Pammer Dávid
    Tanársegéd, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom