Regisztráció és bejelentkezés

Új típusú fogászati implantátum vizsgálati lehetőségei

Új típusú fogászati implantátum vizsgálati lehetőségei

(Possible testing methods for a new type of dental implant)

Sipos József MSc I. évf.

e-mail: sipos1992@gmail.com

Konzulensek:

Dr. Bognár Eszter, adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Nagy Péter, tanársegéd, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

e-mail: npeter@eik.bme.hu

Napjainkban a fogpótlás során az implantológusok egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze a fogászati implantátum. Magyarországon jelenleg több mint 30 különböző implantációs rendszert alkalmaznak a mindennapi fogászati gyakorlatban. Ez a szám azonban rohamosan növekszik, hiszen a modern bioanyagok, a korszerű fogászati diagnosztika, valamint a dentális implantológia- és az implantátumok gyártástechnológiának területén elért tudományos eredmények és fejlesztések új típusú implantátumok megvalósítását tették lehetővé [1].

A fogászati implantátumoknak rendkívül szigorú, összetett követelményrendszernek kell eleget tenniük. Nem csupán megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, a korrózióval szemben ellenálló, valamint az osszeointegráció folyamatát biztosító biokompatibilis alapanyagokra van szükség, hanem olyan konstrukciós kialakításra is, amely biztosítja az implantátum stabilitását, elősegíti a csontszövet megtapadását, továbbá a fiziológiai határokon belül átadja a terhelést a csontra. Ezen kívül meg kell akadályoznia a bakteriális fertőzést, valamint a lepedék lerakódását. Továbbá nem elhanyagolható követelmény, hogy meg kell felelnie az esztétikai szempontoknak is. Ennél fogva az egyes implantátum típusokat számos laboratóriumi és klinikai vizsgálatnak vetik alá alkalmazásuk előtt [1][2][3].

Dolgozatomban betekintést nyújtok a fogászati implantátumok különböző, lehetséges vizsgálati módszereibe, amelyek alapján olyan roncsolásos- és roncsolásmentes vizsgálatokból felépülő kísérleti tervet állítottam össze, amely alkalmas egy, a klinikai gyakorlatban már alkalmazott és egy új típusú fogászati implantátum összehasonlító értékelésére.

A vizsgálati programban a két implantátum típuson a felületi sajátosságok megállapítására optikai mikroszkópos, valamint pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat végeztem. Ezen kívül szakítógépen végzett mérésekkel csontmodellező blokkokba ültetett különböző implantátumok primer stabilitását is elemeztem. Emellett az implantátumokból csiszolatokat is készítettem, amelyeken mikro-Vickers keménységmérést végeztem. Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján elvégeztem a két implantátum típus összehasonlító értékelését.

Irodalom

[1] Orosz M 2009, A Denti® gyökérforma implantátumokkal szerzett klinikai tapasztalatok, Fogorvosi szemle, 102. évf. 6. sz., 211–216.

[2] Park, JB, Bronzino JD (szerk.) 2003, Biomaterials – Principles and Applications, CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C.

[3] Lakatos, É 2011, A csont mikroszerkezetének mechanikai viselkedése fogászati implantátumok környezetében, PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

szerző

 • Sipos József
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Bognár Eszter
  vezető fejlesztő, IMEDIM Kft. (külső)
 • Nagy Péter
  tanársegéd, Anyagtudomány és Technológia Tanszék