Regisztráció és bejelentkezés

Cirkónium-dioxid fogászati koronák vizsgálata

Napjainkra a dentális implantológia egy igen fejlett tudományággá nőtte ki magát, amelyet elsősorban a korszerű fogászati anyagoknak, és technológiáknak köszönhet. Az emberi száj ugyanis egy meglehetősen korrozív környezet, így az ott használt anyagoknak jó korrózióálló tulajdonsággal és precizitással kell rendelkezniük. Ezen felül egy további nagyon fontos szempont az alkalmazott anyagok felülete és színe, ami az elkészített fogak szép esztétikai megjelenését biztosítja.

Míg a fog gyökerét leggyakrabban titán-ötvözetből készült fogászati csavarral pótolják, addig a fogíny fölötti részt tipikusan kerámiából készítik. Ennek egyik oka, hogy az itt használt kerámiák jobb korróziós tulajdonságokat mutatnak a fémekkel szemben, kis hő és elektromos vezetőképességgel rendelkeznek, nincs plakk akkumuláció a felszínükön. Másik nagy előnyük, hogy a színük a természetes fogazat színével megegyezőre készíthető, így az esztétikai szempontnak is eleget tesznek hosszú távon.

Egy vagy több fog elvesztése esetén a megfelelő csontállomány felmérése illetve pótlása után ma már rutinszerűen alkalmazzák a fogászati implantátumokat, amelyekre szóló korona illetve fix hídpótlás készülhet. Az osszeointegrálódott implantátumokra a fejrészeket, koronák vázát tömb anyagból CAD/CAM technológiával marják ki. A megfelelő felület és szilárdság eléréséhez további technológiai lépések szükségesek.

Dolgozatomban színezett, nem színezett, különböző gyártótól származó, de azonos technológiával készült cirkónium-dioxid kerámia koronákat vizsgáltam. Mértem a különböző összetételű implantátumfejrészek sűrűségét és kémiai összetételét, valamint megfigyeltem felületi topográfiájukat, amelyhez sztereo-, pásztázó elektron- és atomerő-mikroszkópot használtam.

szerző

 • Katona Bálint Dr.
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Németh Árpád
  egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 • Dr. Schindler Árpád
  , (külső)

helyezés

I. helyezett