Regisztráció és bejelentkezés

Teljes emberi állkapocscsontok elemzése képalkotó technikával

Teljes emberi állkapocscsontok elemzése képalkotó technikával

Terdik Andrew Attila fogorvostanhallgató V. évf.

e-mail: attilat@gmail.com

Konzulens: Bognár Eszter, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

e-mail: eszter@eik.bme.hu

Weszl Miklós, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

e-mail: miklos.weszl@gmail.com

Dolgozatomban áttekintem az emberi állkapocscsont felépítésével, terheléseivel és anyagtulajdonságaival kapcsolatos publikációkat. Nemzetközi szinten kiemelt figyelmet fordítanak a kutatók az állkapocscsonthoz kötődő kísérletekre, vizsgálatokra, különös tekintettel a fogimplantológiai célokra. Több cikkben mérik az állkapocscsont bizonyos részegységeinek jellemző méreteit és ezek alapján vonnak le következtetéseket a terhelhetőségre [1], míg mások mandibula metszeteken végeztek mechanikai vizsgálatokat és ezeket terjeszik ki a teljes csonttra [2]. Rendkívúl kevés az olyan publikáció, amelyben a teljes mandibulát elemzik.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén több, mint 12 éve foglalkoznak aktívan orvostechnikai eszközök vizsgálatával és fejlesztésével. Éppen ezért a tanszéken kialakult tapasztalatok jó kiinduló alapot adtak kutatásaimhoz. Célom, hogy nagy felbontasú CT (YXILON Y.CT Modular) felvételek segítségével részletes elemzést készítsek egy állakpocscsont topográfiájáról. Az általam vizsgált állkapocscsont humán kadaverekből származnak. A vizsgálattal meghatározom a teljes mandibulában található csontállomány mennyiségét, a mandibula teljes térfogatát. Jelenleg 1 db mandibula áll rendelkezésemre és ezen végeztem el az elemzéseket. A rétegfelvételeket 0,1 mm-enként készítettem X, Y és Z irányban haladva egyaránt Az így létrejött képeket, megközelítetően 3×500 darabot mandibulánként, egy szoftver segítségével elemeztem azok szürkeségi szintje alapján. A program a szürkeségi szint alapján elkülönítette a csontos állományt a lágy szövetektől. Ezzel ismertté válik, hogy a teljes csontállomány hány százaléka effektív tartószerkezet és mennyi, amely nem vesz rész a teherviselésben.

A későbbiekben ezt a vizsgálatot számos mintán megismételve statisztikai következtetések vonhatóak le, ami alapján meghatározható például a terhelhető csontállomány mennyisége az életkor és a nem függvényében. Ez az információ alapjaiban befolyásolhatja a beültetendő implantátum geometriáját és az implantációs stratégiát. Ezen felül a megszerzett ismeretek birtokában a csontpótlási módszerek alapjainak kidolgozása is megvalósulhat.

Irodalom:

1. C.L. Schwartz-Dabney, P.C. Dechow: Edentulation Alters Material Properties of Cortical Bone in the Human Mandible. J DENT RES, September 2002; vol. 81, 9: pp. 613-617.

2. Carl E. Misch, Zhimin Qu: Mechanical properties of trabecular bone in the human mandible: Implications for dental implant treatment planning and surgical placement. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 57, Issue 6 , Pages 700-706, June 1999.

szerző

 • Terdik Andrew Attila
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Bognár Eszter
  vezető fejlesztő, IMEDIM Kft. (külső)
 • Dr. Weszl Miklós
  , (külső)

helyezés

II. helyezett