Regisztráció és bejelentkezés

Térfogati égés optikai vizsgálata és mesterséges intelligencia alapú elemzése

Eredmények: A spektrális mérés adatai alapján a füstgázösszetétel optimalitását leíró mesterséges intelligencia-alapú fogalom-alkotás keretében levezetett index modellezhető volt mind a 752 objektumra valid módon. A legjobb kísérleti beállítás az idealitás-indexek alapján beállításonként (15) és idősávonként (752) is levezethető volt az elemző robotok segítségével valid módon. Az idealitás-index értékei és a folyamat fizikai paraméterei (hőmérséklet, nyomás stb.) között a termelési függvény 0,83 korrelációs értékkel felállítható volt minden objektumra (10 db) valid módon. Az idealitás-index értékei a spektrális adatok alapján is levezethetők voltak valid módon a 15 beállításra 0,87-es korreláció mellett. Hasonlóképpen a füstgázelegy egyes komponensei is levezethetők voltak a kísérleti paraméterek alapján (pl. O2 - korreláció: 1 mind a 15 objektumra valid módon). Az égés, mint rendszer genetikai potenciálja (vagyis az ideális paraméter-kombináció) az MI-alapú termelési függvény alapján mérnöki szempontból is reálisan közelíthető (vö. ténymax = 1000918, genetikai potenciál = 1008774), így a legjobb kezelés beállításaihoz képest a várhatóan még jobb idealitás-indexhez vezető folyamatparaméterek változtatásának iránya és mértéke becsülhető. A modellek minőségbiztosítása magas szintű: az MI-alapú modellek ugyanis ismerik a nem-tudom-rendszerválaszt is – vagyis nem „fecsegnek” - s mivel itt egy fizikai rendszerről volt szó, a nem-tudom-rendszerválaszok hiánya ennek a determinisztikus keretnek az elismerése/visszaigazolása.

szerző

 • Pitlik Marcell
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Nagy Balázs Vince
  egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Józsa Viktor
  egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

I. helyezett