Regisztráció és bejelentkezés

Erek kanyargósságának kvantitatív elemzése OCT képeken MATLAB segítségével

Az erek kanyargóssága a retinográfia egy fontos paramétere lehet. A tanulmány célja egy már használt képfeldolgozási módszer reprodikciója matlab segítségével, ami meghatározza az ún. Vessel Tortuosity Index (VTI) értékét. Ez a paraméter szolgál a kanyargósság jellemzésére, kiszámítása lokális és globális középvonaljellemzők összevetésén alapszik, amit az OCT képeken alkalmazunk. Az elemzéshez perifoveális (6x6mm) és parafoveális (3x3mm) képeket alkalmazunk.

A képek kiértékelése több lépcsőn keresztül történik. Ezek a következők: I. A képi információk kinyerése II. Kép szegmentálása, ehhez K-közép klaszteranalízist használunk. Ez egy iteratív algoritmus ami K-klaszterekbe osztja az adathalmazt, ahol a K pozitív egész szám. III. Morfológiai műveletek végrehajtása, mint kitöltés a lyukak eltűntetésére, vastagítás a szétválasztott ércsoportok egyesítésére, és dilatáció az érfalak simítására. IV. Elágazások felderítése, ehhez az erek középvonalait vetjük össze távolsági transzformációkkal V. Középvonalak kinyerése, ehhez harmadfokú görbesimítást alkalmazunk, hogy megkapjuk a megfelelő középvonalakat és elkerüljük az esetleges torzulásokat. VI. Vessel Tortuosity Index paraméter feldolgozása. ez egy ún. DM paraméter meghatározásán alapszik, amely a ívhosszúság és a húrhosszúság hányadosa egy kiválasztott érszegmentum esetében. Az eredményeken ezután további statisztikai elemzést végzünk, és különböző paraméterekkel állítunk fel korrelációkat, úgy mint a kor, vagy betegségek jelenléte.

szerző

  • Czifra Zsigmond Bálint
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Nagy Balázs Vince
    egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom