Regisztráció és bejelentkezés

Épszínlátó személyek színdiszkriminációs képességének vizsgálata a CIE 1976 színrendszerben

A nyomdatechnika mellett rohamosan teret hódító digitális képmegjelenítők és kijelzők világában egyre inkább szükségessé válik a különböző képmegjelenítő technológiák összehangolása. A kezdetben leginkább elterjedt CRT monitorok mára már kikoptak a napi általános használatból, és egyre szélesebb palettáról választhatnak a felhasználók, ugyanis megjelent többek között a LED, OLED és a Q-DOT technológia is a TFT és LCD kijelzők után. Továbbá fontos megemlíteni, hogy az eddigi általános használat során a kijelzők kontrollált környezetben (kiváltképp az irodákban) kerültek felhasználásra, azonban az utóbbi időben egyre inkább teret hódító okostelefonok és táblagépek korszakában sötétben, napfényben, többféle szögben rátekintve is elvárt, hogy a felhasználó azt a képet lássa, amit a gyártó láttatni kíván.

Az anyagiak, a marketing, valamint a technológiai különbségek mellett is az a végcél, hogy a felhasználók szempontjából kerüljön optimalizálásra a kijelzők összessége, tehát az emberi érzékelés alapul vétele a kézenfekvő. Ezért lényeges olyan kutatásokat végezni, amelyek ezt segítenek feltérképezni.

A dolgozatban bemutatott munka célja a Cambridge Colour Test ismételhetőségi, megbízhatósági vizsgálata volt. A mérési eredmények alapján a CIE 1976 színrendszer egyenletessége vizsgálható. A vizsgálat során épszínlátó megfigyelők színdiszkriminációs képességének alsó határát, vagyis a legkisebb észlelhető küszöbértékeket kerestük. A színdiszkriminációs képesség a színes látás egy fontos jellemzője, a képesség, amellyel meg lehet különböztetni két egymástól csekély mértékben eltérő színt. Ennek alsó határa a legkisebb észlelhető küszöb (LÉK) az a legkisebb színingerkülönbség, amik között a megfigyelő már különbséget érzékel. A méréseket a Cambridge Colour Test (CCT) ellipse és trivector teszt moduljával végeztük, amely a LÉK értékeket adja eredményül egy adott referencia színponthoz képest rögzített irányok mentén. A referencia pontokat a rendelkezésre álló CRT monitor gamutjának teljes terjedelmében változtattuk.

A mérésekről készült statisztika, sorozatmérés valamint mérési sorozat felállítását követően összehasonlíthatóvá vált a különböző emberek azonos pontban, valamint ugyanazon emberek azonos és különböző pontokban elvégzett mérései . Ezáltal a mérés bizonytalansága állapítható meg, valamint világossá válnak, az épszínlátók közötti hasonlóságok és különbségek. Ez nagyban segíthet a későbbi kísérlettervezés megalapozásában.

szerző

 • Zsiros Ádám
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Urbin Ágnes
  adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Szilágyi Brigitta
  egyetemi docens, Geometria Tanszék

helyezés

II. helyezett