Regisztráció és bejelentkezés

Nagy érzékenységű optikai szögelfordulás-érzékelő fejlesztése geofizikai magnetométer műszerhez

A dolgozatban leírt geofizikai magnetométer a Föld mágneses tere irányának és nagyságának mérésére szolgáló eszköz. A mérés során azonban az eszköz magja ismeretlen okok miatt elfordulhat, mely véletlenszerű hibát visz a rendszerbe.

Ezt a szögmásodperc nagyságrendű elfordulást mindeddig csak nagy térigényű módszerrel lehetett detektálni: Egy, az eszközre erősített tükröt akár több 100m távolságból lézerrel megvilágítva, majd a visszaverődő nyalábot egy ernyővel/kamerával felfogva, a folt pozíciójának elmozdulásából következtetni lehet a szögelfordulás mértékére.

Ennél a módszernél nagyságrendekkel kifinomultabb, új megoldásra van szükség ahhoz, hogy a mágneses tér változását az épített és természetes környezettől függetlenül, a Föld bármely pontján, akár hónapokon keresztül folyamatosan mérhessük.

A cél egy olyan kisméretű (néhány cm3 térigényű) berendezés fejlesztése, mely érintésmentesen érzékel, érzékenysége szögmásodperc nagyságrendű (<2’), a lehető legkevesebb mágneses momentummal rendelkező anyagot tartalmazza és kereskedelmi forgalomban kapható, viszonylag olcsó alkatrészek felhasználásával elkészíthető.

A fejlesztéshez alkalmasnak tűnt egy optikai adattároló fejegységének felhasználása. A CD-lemez forgása közben elmozdulhat, ezért azt folyamatosan fókuszban kell tartani az információ kiolvasásához. Ezt a feladatot egy összetett szervo rendszer látja el.

Egy kereskedelmi forgalomban kapható CD-fejet elemezve, majd megfelelően átalakítva (a szervorendszert eltávolítva) és a kvadráns fotodetektorból érkező feszültségértékeket kinyerve, a fej fókusz hibajelének felhasználásával a magnetométer tengelyére erősített tükör kismértékű elfordulása érzékelhető, ami alkalmas alapot biztosított az érzékelő kifejlesztéséhez.

szerző

 • Baki Mihály Dezső
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Antal Ákos
  adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. G. Szabó István
  ügyvezető, OPTIKA Mérnökiroda Kft (külső)