Regisztráció és bejelentkezés

Darts tű modell készítése mozgási adatok alapján

Napjainkban a számítástechnikai ezközök teljesítménye lehetővé teszi bonyolult folyamatok elvégzését. A jelen feladatait egyre nagyobb mértékben veszik át a számítógépek, így segítve az ember munkáját. A TDK témámnak egy modellezési feladatot választottam, amely egy modell identifikációs feladattal zárult. A modellezési és a modell identifikációs feladatok sorosan összefüggnek, nem lineáris rendszerek identifikálásához sokszor modellt készítenek. A nem linearitás mértékének növekedésével egyre jobb modellek szükségesek az identifikáláshoz, másrészt a számítási teljesítmény növekedésével a szükséges modellezés mértéke folyamatosan csökken. A bemutatott feladatban igyekszem az emberi és számítógép által végzett munkát összhangba hozni.

A TDK dolgozatom bemutatása során áramlástani, képfeldolgozási és gépi tanulási területeket érintek. Összehasonlítok egyszerűbb és összetettebb modelleket, megfelelőségüket, előnyeiket és hátrányaikat.

Kezdetben bemutatom a darts modellezése szempontjából fontos áramlástani összefüggéseket, darts geometriájának jellemzését ismert áramlástani testek alapján.

Később szót ejtek a kamerával végzett mérésről képfeldolgozásról és mindennapi eszközök helytállóságáról mérési feladatokban.

Ezt követően darts modelljének pontosítása érdekében gépi tanulás módszereit hívom segítségül identifikációs feladat megoldásához.

Végül összegzem tapasztalataimat, a felmerülő problémákat, és ötleteket adok a megoldásukhoz.

szerző

 • Kovács Szilárd
  Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Botzheim János
  egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Budai Csaba
  adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Urbin Ágnes
  tanársegéd, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom