Regisztráció és bejelentkezés

Súrlódási hatások a szabályozott mechatronikai rendszerekben

A mérnöki gyakorlatban számos olyan berendezéssel találkozhatunk, melyek működtetése során az egyik alapvető feladat az, hogy a vizsgált berendezést egy általunk megválasztott célhelyzetbe juttassuk. Ezen feladatokban többnyire a gyors működés mellett pontos beállást követelünk meg, amely megvalósíthatóságát alapvetően befolyásolja a súrlódás jelenléte.

Ebből kifolyólag a súrlódási jelenségek vizsgálata kiemelkedően fontos a szabályozott rendszerekben. A szakirodalom alapján több különböző súrlódási modellt különböztethetünk meg, melyeket két fő csoportba sorolnak be. Ezek közül a statikus súrlódási modellek makroszkopikus jelenségekre épülnek, míg a dinamikus súrlódási modellek figyelembe veszik a mikroszkopikus szinten lejátszódó jelenségeket is, például a megcsúszás előtti mikro-elmozdulást.

A súrlódási hatások vizsgálatához egy szabályozott egyenáramú motort választottunk, mint az egyik legegyszerűbb alkotóelem a mechatronikai rendszerekben. A dolgozatban az elsődleges hangsúly a súrlódási hatások megértésén van, így a pozícionálási feladat megvalósításához állapot visszacsatolást választottunk, mint az egyik gyakorta alkalmazott szabályozási törvény.

A dolgozat fő célja tehát a súrlódási jelenségek és modellek vizsgálata szabályozással ellátott mechatronikai rendszerekben.

csatolmány

szerző

  • Vitanov George
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Budai Csaba
    adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

II. helyezett