Regisztráció és bejelentkezés

Mobiltelefon szenzorainak méréstechnikai felhasználása

A mobiltelefonok technológiai fejlődésével és globális elterjedésével lehetőség nyílt arra, hogy azok szenzorait egyszerű méréstechnikai feladatok elvégzésére bárki alkalmazza. A dolgozat ezen szenzorokat és alkalmazási lehetőségeit elemzi, konkrét mérések tapasztalatai alapján.

A dolgozat alapvető filozófiája az, hogy a telefont szenzorként kezeljük, a mért adatokat pedig egy kommunikációs csatornán, valós időben közvetítjük egy feldolgozó számítógépnek. A piaci részesedése alapján legnépszerűbb Android platformú telefonokat alkalmaztam a mérések során, a feldolgozó szoftver pedig az ipari standard LabVIEW platformon alapszik. A dolgozat keretében elkészítésre került számos Android alkalmazás, melyek különböző szenzorok jeleit továbbítják a feldolgozóegységnek. Az elkészített LabVIEW elemzőprogram pedig képes arra, hogy a szenzorok jeleit fogadja, és valós időben feldolgozza. Ezek használatával végeztem el a méréseket, melyek eredményei alapján értékelni lehet a szenzorok alkalmazhatóságát a méréstechnika területén.

A dolgozatban kifejtésre kerül a szenzor és a feldolgozóegység szerepe a mérések során, a dolgozat filozófiájának szellemében bemutatásra kerül az információ útja a mérendő mennyiségtől a mérési eredményig. Részletes bemutatásra kerülnek a felhasznált szenzorok és az elvégzett mérések. Minden mérésről mérési jegyzőkönyv is rendelkezésre áll, melyekben megtalálhatóak a nyers mérési adatok, a mérési elrendezések részletes leírása, illetve a mérési eredmények és az ahhoz felhasznált összefüggések. A téma keretében elvégzett mérések a következők: mobiltelefon fényességmérőjének kalibrálása, gyorsulásmérő jeléből személyautó motorja fordulatszámának mérése valós időben, mikrofon jelének valós idejű frekvenciaanalízise, mobiltelefon kamera képének felhasználása objektumkövetésre.

Továbbá, a téma kitér az Android platform lehetőségire a szenzorok kezelésével kapcsolatban, a LabVIEW-ban történő adatfeldolgozás sajátosságaira, a telefon és a feldolgozó számítógép közötti adatkommunikáció felépítésére. Megemlítésre kerül annak a lehetősége is, hogy több, különböző szenzor jelét oly módon használjuk fel, hogy azok egymást pontosítsák, egy jobb szenzort kapjunk a fúzióból (Sensor Fusion). Demonstrálásra kerül egy ilyen, már meglévő megoldás, és ennek alapján a módszer további alkalmazási lehetőségei is megemlítésre kerülnek.

szerző

  • Nagy Márton Tamás
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Samu Krisztián
    egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom